СУЛЬФАТНА КИСЛОТА Й СУЛЬФАТИТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 9. СУЛЬФАТНА КИСЛОТА Й СУЛЬФАТИ

Цілі: формувати знання про склад сульфатної кислоти й сульфатів, їх властивості й застосування, найважливіші природні сульфати, особливості охорони навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин; формувати вміння складати формули сульфатів і рівняння реакцій, що характеризують властивості сульфатної кислоти й сульфатів.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Тип уроку: вивчення

нового матеріалу (додатковий об’єм).

Форми роботи: евристична лекція, демонстраційний експеримент, доповіді учнів, прийоми “Експрес-тести”, “Взаємоперевірка”

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

Прийом “Експрес-тести”

1. Укажіть ряд сполук, у якому є лише оксиди:

А) CaO, K2SO3;

Б) Na2O, SO2, Fe2O3;

В) CO2, HCl, NaOH;

Г) SiO2, CaBr2, Li2O.

2. Укажіть сполуку, яка не належить до оксидів:

А) SO2;

Б) H2SO4;

В) H2O;

Г) MgO.

3. Укажіть формулу кислотного оксиду:

А) K2O;

Б) CaO;

В) CO2;

Г) Al2O3.

4. Укажіть ряд сполук, у якому є лише трьохосновні кислоти:

А) H3AsO4,

H3PO4, H3PO3;

Б) H2S, H2SO3, HBr;

В) H3PO4, HCl, H2SO4;

Г) HF, H3AsO4, H2S.

5. Укажіть класифікаційну приналежність сполуки N2O5:

А) оксигеновмісна кислота;

Б) основний оксид;

В) кислотний оксид;

Г) амфотерний оксид.

6. Укажіть формулу оксиду, гідрат якого є сульфатною кислотою:

А) SO3;

Б) CO2;

В) SO2;

Г) SiO2.

7. Укажіть сполуки, які взаємодіють з водою:

А) SO2;

Б) SiO2;

В) NaCl;

Г) CO2.

8. Укажіть формули несолетворних оксидів:

А) N2O;

Б) CO;

В) CO2;

Г) Al2O3.

9. Укажіть оксиди неметалів, які не взаємодіють з лугами:

А) NO2;

Б) CO;

В) SO3;

Г) NO.

10. Укажіть речовини, з якими може взаємодіяти SO2:

А) NaOH;

Б) H2SO4;

В) NaCl;

Г) MgO.

Перевірка роботи здійснюється через проектування відповідей на екран. Учні в парах перевіряють правильність виконання завдань (прийом “Взаємоперевірка”).

III. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку

IV. Вивчення нового матеріалу

Завдання. Запишіть формулу сульфатної кислоти, визначте ступінь окиснення елементів; запишіть формулу кислотного оксиду, гідратом якого є сульфатна кислота.

Фізичні властивості кислоти. Правила техніки безпеки під час роботи із сульфатною кислотою. (Можна скомбінувати роботу з підручником, доповіді та пояснення учнів.)

Демонстраційний дослід. Виділення теплоти під час розчинення у воді концентрованої сульфатної кислоти

(Можна використати ЕЗНП “Віртуальна хімічна лабораторія”.)

Демонстраційний дослід. Водовідбірні властивості концентрованої сульфатної кислоти (дія на цукор і папір)

(Можна використати ЕЗНП “Віртуальна хімічна лабораторія”.)

Хімічні властивості сульфатної кислоти

(Пояснення супроводжується демонстраціями.)

1. Дисоціація кислоти (ступінчаста):

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА Й СУЛЬФАТИ

2. Взаємодія з основами:

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O

3. Взаємодія з оксидами металів:

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

4. Взаємодія із солями:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА Й СУЛЬФАТИ

5. Взаємодія з металами:

А) розбавлена

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

Б) концентрована

Cu + 2H2SO4 СУЛЬФАТНА КИСЛОТА Й СУЛЬФАТИ CuSO4 + SO2 + 2H2O.

(H2S, S)

Fe, Al, Cr – на холоді пасивують.

Au, Pt – не реагують.

Завдання: скласти формули п’яти солей сульфатної кислоти й дати їм назви.

Демонстраційний дослід. Ознайомлення зі зразками природних сполук Cульфуру

(Можна використати ЕЗНП “Віртуальна хімічна лабораторія”.)

Демонстраційний дослід. Якісна реакція на сульфат-іон

(Можна використати ЕЗНП “Віртуальна хімічна лабораторія”.)

Якісна реакція на сульфат-іон:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА Й СУЛЬФАТИ

V. Осмислення отриманих знань

Доповіді учнів із презентаціями.

1. Застосування сульфатної кислоти й сульфатів.

2. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.

VI. Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Вектори у просторі.
Ви зараз читаєте: СУЛЬФАТНА КИСЛОТА Й СУЛЬФАТИ