СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ – ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ

У творений при окисненні діоксиду сульфуру триоксид сульфуру – кислотний оксид. Під час його взаємодії з водою утворюється сульфатна кислота Н2SO4:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Безводна сульфатна кислота – рідина, густина якої майже у два рази перевищує густину води. Вона змішується з водою у будь-яких пропорціях. Процес розчинення супроводжується виділенням великої кількості тепла, що свідчить про утворення з водою хімічних сполук.

Сульфатна

кислота, яка постачається споживачеві, має концентрацію близько 95% і густину ρ = 1,83 г/см3.

У розбавлених розчинах сульфатна кислота виявляє усі типові властивості кислот. Вона забарвлює у відповідний колір індикатори, дисоціюючи з утворенням іонів Гідрогену:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

При цьому по першому щаблеві сульфатна кислота дисоціює необоротно, а по другому – оборотно.

Сульфатна кислота взаємодіє з металами, які стоять у ряді напруг лівіше Гідрогену, з основними оксидами, з основами, а також із солями, наприклад:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

У таблиці на с. 42 узагальнено

хімічні властивості сірки та її сполук.

Таблиця

Сірка та її сполуки

Сірка

Сполуки cульфуру

Оксиди сульфуру

Сульфатна кислота

1. За звичайних умов – жовта кристалічна речовина.

2. Горить у кисні:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

(проявляє відновні властивості)

3. Взаємодіє з металами і воднем:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

(проявляє окисні властивості)

У природі зустрічається

Самородна сірка S,

Сульфіди FеS2 (пірит),

СuS;

Сульфати

СаSО1 – 2Н20 (гіпс),

Nа2SO4

1. За звичайних умов SO2 – газ, SO3 – тверда речовина

2. Проявляють властивості кислотних оксидів, взаємодіючи з водою:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

З лугами:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

З основними оксидами:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Одержання

1) оксиду сульфуру (IV) у промисловості:

Горіння сірки

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Випалювання піриту

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

В лабораторії:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

2) оксиду сульфуру (VI) у промисловості:

Каталітичне окиснення оксиду сульфуру (IV)

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1. За звичайних умов безбарвна важка (ρ ≈ 2 г/см ) рідина, необмежено розчинна у воді

2. Сильна двохосновна кислота:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3. Взаємодіє з металами:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Концентрована кислота пасивує Аl і Fе

4. Взаємодіє з лугами, основами і амфотерними гідроксидами:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

5. Взаємодіє з основними і амфотерними оксидами:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

6. Концентрована кислота гігроскопічна:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Одержання у промисловості:

СУЛЬФАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.