СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИСИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ

Урок 6 . СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Мета: розвивати вміння виступати з доповідями щодо певних проблем, робити висновки й аргументувати свою точку зору; виховувати розуміння історичних процесів.

Тип уроку: урок закріплення знань.

Форма проведення: семінар-рефлексія.

ХІД УРОКУ

I. Підготовча робота

За два тижні вчитель надає учням план семінару та список рекомендованої літератури:

1) Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях. – К., 1993.

2) Лосев А.

Ф. Бытие. Имя. Космос. – М., 1993.

3) Читанка з історії філософії. Кн. 6: Зарубіжна філософія ХХ ст.. – К., 1993.

4) Барулин В. С. Социальная жизнь общества. – М., 1987.

II. Семінар-рефлексія

Під час проведення семінару-рефлексії обговорюються основні результати проведених занять, аналізуються способи освітньої діяльності та особливості отриманої продукції. Учні працюють у групах, обговорюють і коротко висловлюють свої думки щодо порушених питань. Координатор семінару та лідери груп фіксують узагальнені та систематизовані результати рефлексії. Потім відбувається колективне обговорення ключових проблем, виявлених

під час індивідуальних виступів.

Проблемні питання для обговорення в групах

1) Що таке історичний процес?

А) Охарактеризуйте й проаналізуйте головні підходи до розуміння змісту і спрямованості історичного процесу.

Б) Який із них, на вашу думку, можна вважати найсприятливішим? Доведіть чому.

2) Як співвідносяться в людській історії еволюційні й революційні процеси?

А) Яку роль, на вашу думку, відіграють в історії соціальні революції?

Б) Як ви вважаєте, яким шляхом може й повинна виходити із сучасної кризи Україна: шляхом революційних змін чи шляхом реформ?

3) Що таке “соціальна спільнота”?

А) Які фактори лежать в основі функціонування таких спільностей, як сім’я, нація, шкільний колектив?

Б) Доведіть, що сім’я є фундатором національного менталітету

4) Чи можна стверджувати, що конфлікти відіграють позитивну роль?

А) Як можна уникнути конфлікту між громадянським суспільством і державою?

Б) Чи може протистояти політичній системі окремий індивід? Який сенс у такому протистоянні?

5) Які відносини, що формують громадянське суспільство, спричиняють:

А) найбільшу кількість конфліктів;

Б) найменшу кількість конфліктів?

6) Як досягти консенсусу у суспільних відносинах? Висловіть власні пропозиції.

ІІІ. Підсумки семінару

Аналіз виступів. Систематизація результатів рефлексії.

Коментар вчителя щодо перебігу семінару, оцінювання окремих виступів, активності діяльності груп.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Слова з апострофом з орфографічного словника.
Ви зараз читаєте: СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ