СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ. СЕНС ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

СИСТЕМА УРОКІВ З ОСНОВ ФІЛОСОФІЇ

УРОК 7

ТЕМА. СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ. СЕНС ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Мета: сформувати поняття “сутність людини”, “сенс людського життя”, продовжувати виховувати повагу до людей, відповідальність за діяльність конкретної людини, збереження навколишнього світу.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: інтерактивний урок.

Обладнання: висловлювання письменників про людину.

Хід уроку

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

Робота над епіграфом уроку

Зрозуміти

себе саму в дзеркальному відображенні швидше за все може лише людина.

М. Пришвін

1. Як ви розумієте ці слова?

2. Як, на вашу думку, можна зрозуміти себе? Що це означає? захист творчих проектів

Виступи й обговорення підготовлених проектів.

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя

Розвиток людини може тривати упродовж усього її життя. Наприклад, французький філософ Клод Гельвецій, будучи вже у зрілому віці, написав: “Я продовжую ще вчитися: моє виховання ще не закінчене. Коли ж воно закінчиться? Коли я не буду більш здатний до нього: після моєї смерті. Все має життя. Є, власне

кажучи, тільки одне довге виховання”. Проте найбільш інтенсивне становлення людини відбувається в її дитинстві та юності.

Кожен день у житті людини – це певний крок в її становленні. Й не тільки у фізичному, але й розумовому. Мозок людини розвивається швидше, ніж інші частини її організму. Його вага у новонародженого становить 25 % від ваги мозку дорослої людини, а у шестимісячному віці – майже 50 %, у п’ятирічної дитини – 90 % й у десятирічної – 95 %. Водночас вага тіла новонародженого становить усього 5 % від ваги дорослої людини. Ці факти свідчать про неабиякі можливості духовного розвитку в дитинстві.

Говорячи про пошук тієї сфери, де б людина змогла застосувати можливості свого мозку, свої здібності, слід зазначити, що тут кожний обирає свій шлях, свою стежку в житті. А це вже пошук, власне, сенсу життя.

Постійні колізії суспільного життя неодмінно ставлять перед людиною питання про сенс життя. Це питання належить до категорії так званих вічних питань. Можливо, справедливе зауваження героя роману Е. Ремарка “Тріумфальна арка”, що людина для того і живе, щоб розмірковувати про сенс життя. Сутність буття людини і сенс її життя становили основу теоретичної думки протягом багатьох століть, були в центрі уваги різноманітних філософських, релігійних і соціально-етичних концепцій. Один із теоретиків психології В. Франкл слушно зауважив, що “специфічно людським проявом є не тільки вміння ставити запитання про сенс життя, а й піддавати сумніву питання існування цього сенсу”.

Зрозуміло, не лише складності соціального буття викликають у людини інтерес до проблем сенсу життя. Цей інтерес неминуче формується в процесі “олюднення” людини, прилучення її до культури суспільства, навчання, засвоєння нею накопиченого попередниками досвіду, зрештою, під час спілкування.

Актуальність проблеми сенсу життя характерна не тільки для підлітків, але й для людей зрілого віку. Здебільшого це пов’язано зі зламом світоглядних стереотипів, серйозними моральними потрясіннями.

Кожен осмислює своє життя і життя тих, хто його оточує, передусім, виходячи зі свого світогляду, становища в суспільстві.

Люди можуть мати неоднаковий матеріальний стан, але це не головне. Основна відмінність полягає у різному розумінні мети та сенсу життя, духовно-моральних ідеалів, шляхетності, незаплямованості життя, людської гідності та громадянської позиції. Аби сприяти розвитку високих людських рис, необхідно допомогти людині визначити для себе життєвий ідеал, виробити світоглядну позицію, завдяки якій соціальний ідеал став би особистісною потребою кожного.

Уявлення про ідеал і сенс життя у світоглядному комплексі вимагає від особистості наповнення їх конкретним змістом.

Зараз ми спробуємо на практиці “відшукати” сенс людського життя.

Виконання інтерактивних вправ

Вправа 1. Акваріум

В коло запрошуються учні, які будуть обговорювати проблему “У чому сенс життя?” з точки зору різних представників соціальних і вікових категорій.

Вправа 2. “Мозковий штурм”

До редакції молодіжного журналу надійшов лист від юнака, який не бачить більше сенсу в житті й намагається вирішити цю проблему досить радикально. Завдання: дати відповідь юнакові, порадити йому, що варто зробити в цій ситуації.

Вправа 3. “Ланцюжок”

Надати відповідь одним словом на питання “Де шукати сенс життя?”, додаючи дедалі наступне слово так, щоб утворювався ланцюг зі слів.

ІV. Підбиття підсумків уроку

Бесіда

1. У чому полягає нерозривний зв’язок життя людини з буттям навколишнього світу та життям інших людей?

2. Як ви вважаєте, чому дитинство і старість потребують особливого уважного й турботливого ставлення з боку інших людей?

3. У чому ви вбачаєте головні особливості вашого віку?

4. Чи доводилося вам замислюватися, які ви маєте задатки й здібності, а також про те, як їх можна реалізувати в подальшому, дорослому житті?

5. Чому до себе слід ставитися більш вимогливо, ніж до інших людей?

6. Чи можуть бути у житті безвихідні ситуації? Чи існують шляхи виходу із них?

V. Домашнє завдання

1. Підготувати випереджальні завдання (теми повідомлень вміщені у наступному уроці).

2. Написати листа другу, враховуючи те, що ви почули сьогодні на уроці.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Правильна трикутна призма.
Ви зараз читаєте: СУТНІСТЬ ЛЮДИНИ. СЕНС ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ