СВІТОСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

СВІТОСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ – напрям досліджень глобальних тенденцій світового екон. і соціального розвитку, основою якого є поняття світосистеми (World-system). Основні ідеї світосистемного аналізу вперше було викладено Іммануїлом Валлерстайном (нар. 1929 р.) у тритомному дослідженні “Сучасна світосистема” (1974 – 1989). Теорет. джерелами світосистемного аналізу є ідеї неомарксизму, концепція “матеріальної цивілізації” Ф. Броделя і теорія екон. циклів М. Кондратьєва. Як і Ф. Бродель, І. Валлерстайн

протиставляє два різновиди світових систем – “світи – імперії” і “світи – економіки”, доводячи, що розвиток зх. цивілізації означав поступове поглинання “світо – економікою” “світоімперій”.

Водночас представники світосистемного аналізу схильні протиставляти поняття капіталізму і ринкової економіки, доводячи, що капіталізм є скоріше гіпертрофованою, аніж нормальною ринковою системою. Сучасні суспільства, які, як правило, у своїх просторових межах збігаються з нац. державами, постали як наслідок кристалізації вузлів “світоекономіки”. Для останньої зараз характерне

існування напруженостей і конфліктів між центром і периферією, а також внутрішніх напруженостей у центрі (нерівномірність розподілу багатств, расова і сексуальна нерівність). Для праць прихильників світосистемного аналізу характерне зосередження на вивченні глобальних макропроцесів, екон. редукціонізм, схильність до політ, висновків у дусі лівого радикалізму.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Що таке ланцюжок живлення.
Ви зараз читаєте: СВІТОСИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ