Тема 1. Атомно-молекулярна будова речовини – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Тема 1. Атомно-молекулярна будова речовини

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте визначення атома:

A. Найменша частинка, що входить до складу молекули і зберігає її властивості;

Б. Електронейтральна частинка речовини, що складається з протонів;

B. Сукупність елементів з однаковим порядковим номером;

Г. Найменша електронейтральна

частинка, що складається з ядра та електронів.

Тема 1. Атомно молекулярна будова речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

2. Позначте визначення молекули:

A. Найменша частинка речовини, що зберігає її властивості;

Б. Найменша частинка речовини, що здатна до самостійного існування;

B. Найменша частинка елемента, що зберігає його властивості;

Г. Найменша кількість речовини, що бере участь у хімічних перетвореннях.

Тема 1. Атомно молекулярна будова речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

3. Позначте визначення відносної атомної маси:

A. Найменша маса речовини, яка обумовлює її властивості;

Б. Маса одного моля атомів;

B. Маса однієї молекули речовини;

Г. Число, що дорівнює

відношенню маси атома елемента до 1/12 маси атома Карбону.

Тема 1. Атомно молекулярна будова речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

4. Позначте визначення атомної одиниці маси:

А. 1/2 маси атома нукліда Карбону-12;

Б. Маса атома нукліда Карбону-12;

В. 1/12 маси атома нукліда Карбону-12;

Г. 1/10 маси атома нукліда Карбону-12.

Тема 1. Атомно молекулярна будова речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

5. Позначте відносну молекулярну масу ортофосфатної кислоти:

A. 95;

Б. 105;

B. 98;

Г. 88.

Тема 1. Атомно молекулярна будова речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

6. Позначте порядковий номер елемента X, що утворює речовину ХО з відносною молекулярною масою 30:

A. 6;

Б. 7;

B. 14;

Г. 15.

Тема 1. Атомно молекулярна будова речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте вірні твердження:

1. Відстань між молекулами в газоподібному стані менша, ніж у твердому;

2. Відстань між молекулами в газоподібному стані більша, ніж у рідкому;

3. Відстань між молекулами в газоподібному та рідкому станах однакова;

4. В газоподбіному стані молекули хаотично рухаються;

5. В рідкому стані молекули жорстко зафіксовані в певному положенні;

6. В твердому стані частинки коливаються навколо певного положення.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 6;

Б. 2, 4, 6;

B. 2, 3, 6;

Г. 1, 5, 6

Тема 1. Атомно молекулярна будова речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

8. Позначте формули речовин, що мають однакову молярну масу:

1. СО2;

2. N2О;

3. SO2;

4. С3Н8;

5. NO2;

6. СН4.

Варіанти відповідей:

A. 3, 5, 6;

Б. 1, 4, 6;

B. 2, 3, 4:

Г. 1, 2, 4.

Тема 1. Атомно молекулярна будова речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між видом руху молекул та агрегатним станом речовини:

Агрегантний стан

1. Твердий;

2. Рідкий;

3. Газуватий;

Вид руху

A. Поступальний;

Б. Прямолінійний;

B. Хаотичний;

Г. Коливальний.

Тема 1. Атомно молекулярна будова речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

10. Установіть відповідність між визначенням і поняттям:

Визначення

1. Найменша частинка речовини, що зберігає її хімічні властивості;

2. Вид атомів з однаковим зарядом ядра;

3. Найменша хімічна неподільна частинка речовини, що має ядро;

4. Відношення маси атома до маси 1/12 атома нукліда Карбону-12;

Поняття

A. Атом;

Б. Молекула;

B. Елемент;

Г. Речовина;

Д. Атомна маса.

Тема 1. Атомно молекулярна будова речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

11. Установіть формули речовини у послідовності збільшення молекулярної маси:

A. Nа2O;

Б. NO2;

B. NO;

Г. SO3.

Тема 1. Атомно молекулярна будова речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть відносну молекулярну масу речовини з формулою Н2ЕO4, якщо масова частка елемента Е дорівнює 32,6 % .

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Рослинний та тваринний світ карпатських гір.
Ви зараз читаєте: Тема 1. Атомно-молекулярна будова речовини – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ