Тема 11. Розчини – ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

Тема 11. Розчини

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте речовину, що не розчинна у воді:

A. Калій бромід;

Б. Аргентум нітрат;

B. Кальцій фосфат;

Г. Натрій сульфат.

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

2. Вкажіть символ, яким позначається масова частка речовини:

A. ω;

Б. N;

B. V;

Г. ν.

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

3. Вкажіть, в яких масових співвідношеннях

необхідно змішати натрій хлорид та воду, щоб отримати розчин з масовою часткою солі 10 %:

A. 1 : 100;

Б. 1 : 10;

B. 1 : 9;

Г. 10 : 100.

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

4. Вкажіть речовину, за допомогою якої можна визначити хлорид-іони у розчині:

A. Калій перманганат;

Б. Аргентум нітрат;

B. Барій нітрат;

Г. Купрум(ІІ) гідроксид.

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

5. Позначте речовину, що розчинна у воді:

A. Калій бромід;

Б. Аргентум сульфат;

B. Кальцій фосфат;

Г. Магній карбонат.

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

6. Вкажіть, в яких масових співвідношеннях необхідно змішати калій сульфат та воду, щоб

отримати розчин з масовою часткою солі 20 %:

A. 2 : 100;

Б. 2 : 10;

B. 1 : 4;

Г. 20 : 100.

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте речовини, розчинення яких у воді супроводжується хімічною реакцією:

1. Хлороводень;

2. Сульфур(VІ) оксид;

3. Карбон(ІV) оксид;

4. Натрій хлорид;

5. Алюміній сульфат;

6. Сульфур(ІV) оксид.

Варіанти відповідей:

A. 2, 3, 6;

Б. 1, 2, 3;

B. 1, 4, 5;

Г. 2, 5, 6.

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

8. Позначте назви речовин, що є кристалогідратами:

1. Мідний купорос;

2. Вапняк;

3. Кальцинована сода;

4. Кристалічна сода;

5. Гіпс;

6. Кухонная сіль.

Варіанти відповідей:

A. 2, 3, 6;

Б. 1, 5, 6;

B. 1, 4, 5;

Г. 2, 3, 5.

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Встановіть відповідність між назвою речовини та її формулою:

Назва речовини

1. Мідний купорос;

2. Кристалічна сода;

3. Гіпс;

4. Залізний купорос.

Формула

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

10. Установіть відповідність між масами компонентів розчинів та масових часток розчиненої речовини в утворених розчинах:

Маси речовин у розчині

1. 95 г води та 5 г NаСl;

2. 20 г води та 5 г NаСl;

3. 9 г води та 1 г NаСl;

4. 75 г води та 25 г NаСl.

Масова частка солі у розчині

A. 0,20;

Б. 0,05;

B. 0,10;

Г. 0,25;

Д. 0,46.

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть сполуки за порядком збільшення їхньої розчинності у воді:

A. O2;

Б. Не;

B. НСl;

Г. СO2.

Тема 11. Розчини  ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Укажіть число молекул води, що входить до складу однієї формульної одиниці кристалогідрату, якщо при прожарюванні певної кількості його було одержано натрій сульфат масою 21,3 г та вода масою 27 г.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Використання алюмінію.
Ви зараз читаєте: Тема 11. Розчини – ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ