Тема 13. Кислоти – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 13. Кислоти

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Вкажіть кислоту, що може утворювати кислі солі:

A. Карбонатна кислота;

Б. Нітратна кислота;

B. Оцтова кислота;

Г. Хлоридна кислота.

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

2. Вкажіть ряд кислот, в якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти:

A. Сульфатна, нітратна, хлоридна;

Б. Флуоридна, сульфідна,

бромідна;

B. Сульфітна, фосфатна, силікатна;

Г. Нітритна, сульфідна, фосфітна.

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

3. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні хімічні властивості кислот:

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

4. Вкажіть кислоту, що може утворювати кислі солі:

A. Хлоридна кислота;

Б. Нітратна кислота;

B. Оцтова кислота;

Г. Фосфатна кислота.

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

5. Вкажіть ряд кислот, в якому наведено тільки безоксигенові кислоти:

A. Сульфатна, нітратна, хлоридна;

Б. Флуоридна, сульфідна, бромідна;

B. Сульфітна, фосфатна, силікатна;

Г. Нітритна,

сульфідна, фосфітна.

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

6. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні методи добування кислот:

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте класи речовин, з якими взаємодіють кислоти:

1. Кислотні оксиди;

2. Основні оксиди;

3. Неметали;

4. Метали;

5. Основи;

6. Солі.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 1, 3, 6;

B. 2, 4, 5;

Г. 2, 5, 6.

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

8. Позначте сполуки, які взаємодіють з розведеною сульфатною кислотою:

1. СО;

2. СаСl2;

3. Nа2SO4;

4. NН3;

5. СаО;

6. SO2.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 2, 4, 5;

B. 1, 5, 6;

Г. 1, 3, 6.

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть генетичний ланцюжок добування ортофосфатної кислоти:

A. НРO3;

Б. Ca3P2;

B. Р2O5;

Г. Н3РO4.

Тема 13. Кислоти  ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. У розчині оцтової кислоти масою 200 г з масовою часткою кислоти 3 % міститься 2,66 ∙ 10-4 моль катіонів Гідрогену. Обчисліть ступінь дисоціації кислоти (у відсотках) в цьому розчині.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Целые количественные числительные.
Ви зараз читаєте: Тема 13. Кислоти – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК