Тема 18. Загальні методи добування металів

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 18. Загальні методи добування металів

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте метали, що зустрічаються в природі у самородному стані:

A. Золото і срібло;

Б. Залізо і хром;

B. Калій і натрій;

Г. Магній і кальцій.

Тема 18. Загальні методи добування металів

2. Позначте відновник, який використовують при добуванні металів у промисловості:

A. Сірководень;

Б. Натрій

сульфат;

B. Амоніак;

Г. Кокс.

Тема 18. Загальні методи добування металів

3. Позначте процес, за допомогою якого добувають у промисловості калій:

A. Електроліз водних розчинів його солей;

Б. Електроліз розплавів його солей;

B. Відновлення його оксиду коксом;

Г. Відновлення його солей чадним газом.

Тема 18. Загальні методи добування металів

4. Позначте процес, за допомогою якого добувають у промисловості алюміній:

A. Відновлення коксом;

Б. Відновлення чадним газом;

B. Електроліз;

Г. Алюмінотермія.

Тема 18. Загальні методи добування металів

5. Позначте процес, за допомогою якого метали частіше добувають із руд:

A. Топлення;

Б.

Лиття;

B. Відновлення;

Г. Окиснення.

Тема 18. Загальні методи добування металів

6. Позначте пристрій, в якому добувають чавун:

A. Мартенівська піч;

Б. Доменна піч;

B. Оксигеновий конвертер;

Г. Вугільна дуга.

Тема 18. Загальні методи добування металів

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте методи, за допомогою яких добувають метали у промисловості:

1. Пірометалургія;

2. Алюмінотермія;

3. Крекінг;

4. Ректифікація;

5. Випалювання;

6. Електроліз.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 6;

Б. 1, 3, 5;

B. 2, 4, 5;

Г. 2, 4, 6.

Тема 18. Загальні методи добування металів

8. Позначте метали, що витискують плюмбум з розчинів або розплавів його солей:

1. Срібло;

2. Мідь;

3. Залізо;

4. Ртуть;

5. Алюміній;

6. Марганець.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 6;

Б. 1, 2, 4;

B. 3, 5, 6;

Г. 3, 4, 5.

Тема 18. Загальні методи добування металів

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між нітратом металу та продуктами його термічного розкладу:

Нітрат металу

1. Меркурій(ІІ) нітрат;

2. Плюмбум(ІІ) нітрат;

3. Барій(ІІ) нітрат.

Продукти розкладу

A. Нітрит і кисень;

Б. Оксид, кисень і бурий газ;

B. Метал, кисень і бурий газ; Г. Нітрит і бурий газ.

Тема 18. Загальні методи добування металів

10. Установіть відповідність між катіоном металу та реактиву для його якісного виявлення:

Катіон

1. Fе2+;

2. Fе3+;

3. Ва2+;

4. Аg+.

Реактив

A. К4 ;

Б. НNO3;

B. NаСl;

Г. Н2SO4;

Д. К3 .

Тема 18. Загальні методи добування металів

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть генетичний ланцюжок добування цинку:

A. SnСl2;

Б. Zn(ОН)2;

B. ZnО;

Г. Zn.

Тема 18. Загальні методи добування металів

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть масу алюмінію (в грамах), яка необхідна для добування марганцю з піролюзиту МnO2 масою 217,5 г.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Будова риби.
Ви зараз читаєте: Тема 18. Загальні методи добування металів