Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте прізвище вченого, ім’ям якого названо число частинок, що міститься в 1 моль будь-якої речовини:

A. Менделєєв;

Б. Авогадро;

B. Лавуазьє;

Г. Резерфорд.

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

2. В 1 моль будь-якої речовини міститься саме стільки частинок,

скільки міститься атомів у зразку одного з нуклідів масою 0,012 кг:

A. Нітроген-15;

Б. Оксиген-16;

B. Карбон-12;

Г. Сульфур-32.

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

3. Укажіть одиницю вимірювання величини, на яку потрібно розділити масу речовини для обчислення кількості речовини:

A. г;

Б. м3;

B. моль;

Г. г/моль.

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

4. Позначте визначення молярної маси речовини;

A. Найменша маса речовини, що визначає її властивості;

Б. Маса одного моля речовини;

B. Маса однієї молекули речовини;

Г. Кількість речовини в грамах, що бере участь в реакції.

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

5.

Позначте визначення кількості речовини:

A. Величина, що визначається числом структурних частинок в певній порції речовини;

Б. Величина, що визначається масою однієї молекули речовини;

B. Величина, що визначається найменшою масою речовини, здатною існувати самостійно;

Г. Величина, що визначається загальною кількістю атомів в молекулі речовини.

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

6. Позначте формулювання закону збереження маси речовини в хімічних реакціях:

A. Речовина не виникає з нічого, а лише перетворюється в іншу;

Б. Загальна маса продуктів реакції дорівнює загальній масі реагентів;

B. В хімічній реакції маса перетворюється на енергію;

Г. У всіх хімічних реакціях може використовуватися тільки стала маса реагентів.

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте вірні твердження щодо числа Авогадро:

1. Дорівнює числу молекул в одному кілограмі речовини;

2. Саме таке число атомів має вступати в хімічну реакцію;

3. Позначається символом NА;

4. Саме таке число частинок міститься у зразку речовини кількістю 1 моль;

5. Саме таке число частинок міститься в одному літрі газуватої речовини;

6. Дорівнює 6,02 ∙ 1023.

Варіанти відповідей:

A. 3, 4, 6;

Б. 1, 2, 5;

B. 2, 4, 5;

Г. 3, 5, 6.

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

8. Позначте вірні твердження щодо молярної маси речовини:

1. Використовується для обчислення об’єму речовини, виходячи з кількості речовини;

2. Числове значення дорівнює відносній молекулярній масі;

3. Залежить від молярного об’єму речовини та умов вимірювання;

4. Використовується для обчислення маси речовини, виходячи з кількості речовини;

5. Обчислюється як сума відносних атомних мас елементів, що входять до складу речовини, з урахуванням стехіометричних співвідношень;

6. Дорівнює 6,02 ∙ 1023.

Варіанти відповідей:

A. 1, 5, 6;

Б. 2, 4, 6;

B. 2, 4, 5;

Г. 2, 3, 6.

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Встановіть відповідність між масою речовини та кількістю речовини:

Маса речовини

1. 196 г Н2SO4;

2. 20 г NаОН;

3. 585 г NaCl;

4. 20 г СаСО3.

Кількість речовини

A. 2,0;

Б. 10,0;

B. 0,5;

Г. 0,2;

Д. 0,1.

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

10. Установіть відповідність між масою реагентів і масою продуктів:

Реагенти

1. 11,5 г Nа з 35,5 г Сl2;

2. 5,75 г Nа з 8 г O2;

3. 23 г Na з 18 г Н2O;

4. 11,5 г Na 3 16 г S.

Маса продуктів реакції

A. 27,5 г;

Б. 41 г;

B. 18,75 г;

Г. 13.75 г;

Д. 47 г.

А Б В Г Д

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть значення мас речовин у послідовності збільшення кількості речовини у цих зразках:

A. 22 г вуглекислого газу;

Б. 17 г амоніаку;

B. 12 г метану;

Г. 8 г кисню.

Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть кількість речовини (моль) мідного купоросу СuSO4 ∙ 5Н2O масою 250 г.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Значення покритонасінних у природі та житті людини.
Ви зараз читаєте: Тема 2. Закон збереження маси. Кількість речовини – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ