Тема 21. Алюміній

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 21. Алюміній

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте число електронів в атомі Алюмінію:

A. 3;

Б. 13;

B. 26;

Г. 50.

Тема 21. Алюміній

2. Позначте номер періоду Періодичної системи, в якому розташований Алюміній:

A. 8;

Б. 6;

B. 4;

Г. 3.

Тема 21. Алюміній

3. Позначте, що має статися з атомом Алюмінію, щоб утворився іон Аl3+:

A. Віддати

2 електрони;

Б. Прийняти 1 електрон;

B. Віддати 3 електрони;

Г. Прийняти 2 електрони.

Тема 21. Алюміній

4. Позначте формулу алюміній(ІІІ) оксиду:

A. Lа2О3;

Б. Аl2O3;

B. АlО;

Г. LаО.

Тема 21. Алюміній

5. Укажіть масову частку Алюмінію в алюміній карбіді Аl4С3:

A. 25 %;

Б. 69 %;

B. 75 %;

Г. 31%.

Тема 21. Алюміній

6. Позначте атомну масу Алюмінію:

A. 112;

Б. 14;

B. 27;

Г. 56.

Тема 21. Алюміній

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте фізичні властивості Алюмінію:

1. За звичайних умов рідка речовина;

2.

Температура плавлення 0 °С;

3. Має специфічний металічний блиск;

4. Прозора речовина;

5. Добре проводить електричний струм;

6. Пластична.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 4;

Б. 3, 5, 6;

B. 2, 4, 6;span>

Г. 3, 4, 5.

Тема 21. Алюміній

8. Позначте речовини, з якими може реагувати алюміній:

1. Кисень;

2. Гелій;

3. Сірка;

4. Нітратна кислота;

5. Вуглекислий газ;

6. Залізо.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 4;

Б. 1, 2, 5;

B. 2, 5, 6;

Г. 1, 4, 6.

Тема 21. Алюміній

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

1. Алюміній;

2. Алюміній оксид;

3. Алюміній гідроксид;

4. Алюміній сульфат.

Формула

A. Аl2O3;

Б. АlСl3;

B. Аl2(SO4)3;

Г. Аl;

Д. Аl(ОН)3.

Тема 21. Алюміній

10. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції:

Реагенти

1. Аl + N2;

2. Аl + 3O2;

3. Аl + S;

4. Fе2O3 + Аl.

Продукти реакції

A. Аl2O3 + Fе;

Б. Аl2S3;

B. АlN;

Г. Аl2O3;

Д. Аl(ОН)3.

Тема 21. Алюміній

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть сполуки у послідовності збільшення в них масової частки Алюмінію:

A. Аl2O3;

Б. АlСl3;

B. Аl(ОН)3;

Г. NаАl(ОН)4.

Тема 21. Алюміній

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть масу алюмінію (в грамах), яку необхідно взяти для добування 56 г заліза з ферум(ІІІ) оксиду.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Прислівник як частина мови.
Ви зараз читаєте: Тема 21. Алюміній