Тема 24. Сульфур

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 24. Сульфур

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Виберіть властивості, характерні для сірководню:

A. Окисні;

Б. Відновні;

B. Окисні і відновні;

Г. Основні.

Тема 24. Сульфур

2. Укажіть речовину, яку можна використовувати для виявлення сульфат-іонів у розчині:

A. Барій хлорид;

Б. Аргентум хлорид;

B. Купрум(ІІ) гідроксид;

Г. Магній гідроксид.

src="/images/image1900.jpg" class=""/>

3. У кажіть формулу піриту:

A. FеS2;

Б. FеS;

B. FеSO4;

Г. Fе2(SO4)3.

Тема 24. Сульфур

4. Укажіть ступінь окиснення Сульфуру у сполуці, що утворюється при згорянні сірководню в надлишку кисню:

A. +4;

Б. +6;

B. 0;

Г. -2.

Тема 24. Сульфур

5. Укажіть ступінь окиснення Сульфуру в сполуці, що утворюється при взаємодії сульфур(ІV) оксиду з киснем у присутності каталізатора:

A. +4;

Б. +6;

B. 0;

Г. -2.

Тема 24. Сульфур

6. Позначте алотропну модифікацію, утворену Сульфуром, яка найбільш стабільна за звичайних умов:

A. Моноклінна сірка;

Б.

Пластична сірка;

B. Газувата сірка;

Г. Ромбічна сірка.

Тема 24. Сульфур

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте схеми перетворень, в яких Сульфур виявляє властивості відновника:

Тема 24. Сульфур

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 5;

Б. 2, 4, 6;

B. 3, 4, 6;

Г. 1, 3, 5.

Тема 24. Сульфур

8. Позначте пари речовин, при взаємодії яких одна з одною утворюється сульфур(ІV) оксид:

1. SO2 та Н2O;

2. Nа2SO3 та НСl;

3. РbS та Н2O2;

4. Сu та Н2SO4(концентрована);

5. Мg та Н2SO4(розведена);

6. Н2S та O2.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 5;

Б. 2, 4, 6;

B. 3, 4, 6;

Г. 1, 3, 5.

Тема 24. Сульфур

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

1. Натрій сульфід;

2. Натрій сульфіт;

3. Натрій сульфат;

4. Натрій тіосульфат.

Хімічна формула

A. Nа2SO4;

Б. Nа2S2O3;

B. Nа2S2O7;

Г. Nа2S;

Д. Nа2SO3.

Тема 24. Сульфур

10. Встановіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами їх взаємодії:

Реагенти

1. Nа2O + SO2;

2. 2NаОН + SO2;

3. 2NаОН + Н2SO3;

4. NаОН + SO2.

Продукти реакції

A. Na2SO3 + 2Н2О;

Б. Na2SO3;

B. NаНSO3;

Г. Na2SO3 + Н2O;

Д. NаНSO3 + Н2O.

Тема 24. Сульфур

11. Установіть формули речовин у послідовності збільшення ступеня окиснення Сульфуру:

A. S;

Б. Аl2(SO4)3;

B. К2SO3;

Г. Н2S.

Тема 24. Сульфур

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть масу (в кг) сульфатної кислоти, яку можна добути, використовуючи 0,4 т піриту, що містить 25 % домішок.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Чи має зміст вираз.
Ви зараз читаєте: Тема 24. Сульфур