Тема 25. Сульфатна кислота

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 25. Сульфатна кислота

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Укажіть продукти взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з міддю:

A. Купрум(ІІ) сульфат;

Б. Купрум(ІІ) сульфат та водень;

B. Купрум(ІІ) гідрогенсульфат;

Г. Купрум(ІІ) сульфат, вода та сульфур оксид.

Тема 25. Сульфатна кислота

2. Укажіть продукти реакції взаємодії сульфатної кислоти з натрій карбонатом:

A.

Натрій гідрогенсульфат;

Б. Натрій сульфат, вуглекислий газ та вода;

B. Карбонатна кислота та натрій гідрогенкарбонат;

Г. Калій карбонат та натрій сульфат.

Тема 25. Сульфатна кислота

3. Позначте ступінь окиснення Сульфуру в сульфатній кислоті:

A. -2;

Б. 0;

B. 4;

Г. 6.

Тема 25. Сульфатна кислота

4. Позначте твердження щодо реакції взаємодії сульфур(VІ) оксиду масою 8 г із водою:

A. Утворюється продукт реакції кількістю речовини 0,01 моль;

Б. Маса води, що прореагувала, становить 1,8 г;

B. Кількість речовини сульфур триоксиду, що вступила в реакцію, дорівнює 1 моль;

Г. Маса продукту

реакції більше за 10 г.

Тема 25. Сульфатна кислота

5. Позначте продукт реакції ортофосфатної кислоти з концентрованою сульфатною кислотою:

A. Фосфор(V) оксид;

Б. Дифосфатна кислота;

B. Фосфор(ІІІ) оксид;

Г. Фосфосульфат.

Тема 25. Сульфатна кислота

6. Позначте роль, яку може відігравати сульфатна кислота в окисно-відновних реакціях:

A. Окисник;

Б. Відновник;

B. Окисник і відновник;

Г. Ні окисник, ні відновник.

Тема 25. Сульфатна кислота

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте правильні твердження щодо сульфатної кислоти:

1. Має густину меншу, ніж у води;

2. Виявляє окисні властивості;

3. У водному розчині є сильною кислотою;

4. Солі сульфатної кислоти називають сульфідами;

5. Не має запаху;

6. Не змішується з SO3.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 2, 3, 5;

B. 1, 4, 6;

Г. 2, 5, 6.

Тема 25. Сульфатна кислота

8. Позначте гази, які можна сушити пропусканням через концентровану сульфатну кислоту:

1. Амоніак;

2. Сульфур триоксид;

3. Хлороводень;

4. Хлор;

5. Вуглекислий газ;

6. Водень.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3, 4;

Б. 2, 3, 4, 5;

B. 3, 4, 5, 6;

Г. 2, 3, 5, 6.

Тема 25. Сульфатна кислота

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:

Назва речовини

1. Сульфатна кислота;

2. Сірчистий ангідрид;

3. Піросульфатна кислота;

4. Сульфур триоксид.

Хімічна формула

A. SO2;

Б. SO3;

B. Н2SO4;

Г. Н2SO3;

Д. Н2S2O7.

Тема 25. Сульфатна кислота

10. Установіть відповідність між вихідними речовинами і продуктами їх взаємодії:

Реагенти

1. Н2SO4 + Nа2O;

2. Н2SO4 + NаОН;

3. Н2SO4 + 2NаОН;

4. Н2SO4 + Nа2SO4.

Продукти реакції

A. Nа2SO4 + 2Н2O;

Б. NаНSO4 + 2Н2O;

B. NaНSO4 + Н2O;

Г. 2NаНSO4;

Д. Nа2SO4 + Н2O.

Тема 25. Сульфатна кислота

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть послідовність добування речовин у виробництві сульфатної кислоти:

A. FеS2;

Б. SO2;

B. SO3;

Г. Н2S2O7.

Тема 25. Сульфатна кислота

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть масу (в грамах) сульфатної кислоти, яку можна добути із сульфур(ІV) оксиду об’ємом 112 л, якщо вихід продукту реакції від теоретично можливого складає 90 %.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як знайти величину кута.
Ви зараз читаєте: Тема 25. Сульфатна кислота