Тема 27. Нітратна кислота

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 27. Нітратна кислота

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Укажіть речовини, при взаємодії яких утворюється жовтий осад:

A. Карбон(ІІ) оксид та кисень;

Б. Натрій нітрит та хлоридна кислота;

B. Натрій фосфат та аргентум нітрат;

Г. Кальцій карбонат та нітратна кислота.

Тема 27. Нітратна кислота

2. Укажіть речовини, при взаємодії яких утворюється жовто-бурий

газ:

A. Карбон(ІІ) оксид та кисень;

Б. Мідь та нітратна кислота;

B. Кальцій карбонат та нітратна кислота;

Г. Мідь та хлоридна кислота.

Тема 27. Нітратна кислота

3. Позначте ступінь окиснення Нітрогену в нітратній кислоті:

A. -3;

Б. +3;

B. +4;

Г. +5.

Тема 27. Нітратна кислота

4. Позначте твердження щодо реакції взаємодії нітроген(ІV) оксиду з водою:

A. Утворюється тільки один продукт реакції;

Б. Продуктами реакції є нітратна та нітритна кислоти;

B. Співвідношення кількості речовини оксиду, що прореагувала, та добутої нітратної кислоти дорівнює 1:1;

Г. Цю реакцію відносять до реакцій

диспропорціонування.

Тема 27. Нітратна кислота

5. Позначте продукт реакції нітратної кислоти з концентрованою сульфатною кислотою:

A. Нітроген(V) оксид;

Б. Нітритна кислота;

B. Нітроген(ІІІ) оксид;

Г. Нітросульфат.

Тема 27. Нітратна кислота

6. Позначте роль, яку може відігравати нітратна кислота в окисно-відновних реакціях:

A. Окисник;

Б. Відновник;

B. Окисник і відновник;

Г. Ні окисник, ні відновник.

Тема 27. Нітратна кислота

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте правильні твердження щодо нітратної кислоти:

1. Має густину меншу, ніж у води;

2. Виявляє окисні властивості;

3. У водному розчині є сильною кислотою;

4. Солі нітратної кислоти називають нітридами;

5. Не має запаху;

6. Не змішується з водою.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 1, 2, 5;

Г. 2, 4, 6.

Тема 27. Нітратна кислота

8. Позначте продукти відновлення нітратної кислоти, які можуть утворюватися при взаємодії нітратної кислоти з металами:

1. Амоніак;

2. Нітроген(II) оксид;

3. Нітроген(ІІІ) оксид;

4. Нітритна кислота;

5. Нітроген(ІV) оксид;

6. Нітроген(V) оксид.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 5;

Б. 3, 4, 6;

B. 2, 3, 6;

Г. 1, 3, 5.

Тема 27. Нітратна кислота

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Тема 27. Нітратна кислота

Тема 27. Нітратна кислота

10. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

Тема 27. Нітратна кислота

Тема 27. Нітратна кислота

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть послідовність добування речовин у виробництві нітратної кислоти:

A. NH3;

Б. N2;

B. NO2;

Г. NO.

Тема 27. Нітратна кислота

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. При взаємодії амоніаку об’ємом 10,64 л (н. у.) з киснем у присутності каталізатора було одержано нітроген(ІІ) оксид масою 11,4 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого (у відсотках).

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як різні рослини співіснують в угрупованні.
Ви зараз читаєте: Тема 27. Нітратна кислота