Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте формулювання закону Авогадро:

A. Об’єми газуватих речовин в хімічній реакції пропорційні їхнім масам;

Б. В однакових об’ємах різних газів за однакових умов містяться однакові маси речовин;

B. В однакових об’ємах різних газів за однакових умов

міститься однакове число атомів речовин;

Г. В однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул речовин.

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро   ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

2. Позначте об’єм 1 моль речовини в газуватому стані за нормальних умов:

A. 11,2 л;

Б. 22,4 л;

B. 22,4 м3;

Г. 11,2 м3.

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро   ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

3. Позначте вірне твердження щодо відносної густини газу:

А. Показує масу одиниці об’єму речовини;

Б. Визначає, у скільки разів даний газ важчий за інший;

В. Дорівнює відношенню об’єму даного газу до маси іншого;

Г. Дорівнює відношенню маси даного газу до густини іншого.

src="/images/image1676.jpg" class=""/>

4. Позначте вірне твердження щодо відносної густини газу за воднем:

A. Дорівнює відношенню молекулярної маси водню до молекулярної маси даного газу;

Б. Дорівнює відношенню густини водню до густини даного газу;

B. Дорівнює відношенню молярної маси даного газу до густини водню;

Г. Дорівнює добутку молярної маси даного газу та молярної маси водню.

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро   ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

5. Позначте вірне твердження щодо газу Х2Н4 з відносною густиною за воднем 14:

A. Його молярна маса дорівнює 14 г/моль;

Б. Порядковий номер елемента X – 14;

B. Його відносна молекулярна маса дорівнює 28;

Г. Об’єм 2 моль цього газу за нормальних умов дорівнює 22,4 л.

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро   ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

6. Вкажіть прізвище вченого, який відкрив закон об’ємних співвідношень:

A. Менделєєв;

Б. Лавуазьє;

B. Бутлеров;

Г. Авогадро.

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро   ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте формули газів, що мають однакову густину в тих самих умовах:

1. СО;

2. NO;

3. СН4;

4. С2Н4;

5. N2;

6. N2O.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 6;

B. 1, 4, 5;

В. 2, 5, 6;

Г. 3, 4, 5.

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро   ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

8. Позначте формули газів, важчих за повітря:

1. СO2;

2. NO;

3. SO2;

4. СН4;

5. NO2;

6. NO3.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

B. 1, 2, 5;

В. 2, 3, 5:

Г. 2, 3, 6.

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро   ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Встановіть відповідність між формулою газу та його відносною густиною за воднем:

Формула газу

1. СО;

2. СO2;

3. SO2;

4. NН3.

Відносна густина за воднем

A. 8,5;

Б. 14;

B. 45;

Г. 22;

Д. 32.

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро   ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

10. Установіть відповідність між об’ємом газу та його масою:

Об’єм

1. 224 мл Сl2;

2. 0,448 л O2;

3. 67,2 л N2;

4. 11,2 л NO.

Маса

A. 0,34;

Б. 15,0;

B. 0,64;

Г. 0,71;

Д. 84,0.

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро   ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть формули речовин у послідовності збільшення числа атомів віл цих газів:

A. NH3;

Б. N2O;

B. N2O4;

Г. NO.

Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро   ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. При взаємодії амоніаку об’ємом 10,64 л (н. у.) з киснем в присутності каталізатора було одержано нітроген(ІІ) оксид масою 11,4 г. Обчисліть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого (у відсотках).

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Уподібнення приголосних.
Ви зараз читаєте: Тема 3. Газові закони. Закон Авогадро – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ