Тема 32. Алкани

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 32. Алкани

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте назву алкану, що містить чотири атоми Карбону:

A. Пентан;

Б. Бутан;

B. Метан;

Г. Пропан.

Тема 32. Алкани

2. Позначте гомологічну різницю:

A. СН2;

Б. СН4;

B. СН;

Г. СН3.

Тема 32. Алкани

3. Укажіть назву насиченого радикала, що містить три атоми Карбону:

A. Бутан;

Б.

Пропіл;

B. Метил;

Г. Пропан.

Тема 32. Алкани

4. Укажіть загальну формулу насичених вуглеводнів (алканів):

А. СnН2n-2;

Б. СnН2n;

В. СnН2n+2;

Г. СnН2n-4.

Тема 32. Алкани

5. Позначте молекулярну формулу 4,5-діетил-2,2,6,6-тетраметилоктану:

А. С16Н30;

Б. С16Н32;

В. С16Н34;

Г. C14H30.

Тема 32. Алкани

6. Позначте назву вуглеводня, що має наступну структурну формулу:

Тема 32. Алкани

A. 3,4-діетил-2,6,6-триметилгептан;

Б. 2,2,4,4,6-гексаметил-5-етилгептан;

B. 4,5-діетил-2,2,6-триметилгептан;

Г. 2,4,5-триетил-6-метилгептан.

Тема 32. Алкани

Позначте порядок

цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Укажіть можливі продукти горіння алканів:

1. Кисень;

2. Вода;

3. Вуглекислий газ;

4. Алкени;

5. Чадний газ;

6. Азот.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 1, 3, 5;

Г. 2, 4, 6.

Тема 32. Алкани

8. Укажіть речовини, які можна добути в реакції Вюрца із суміші хлоретану і хлорпропану:

1. Етан;

2. Бутан;

3. Пропан;

4. Пентан;

5. Гексан;

6. Гептан.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 2, 4, 5;

Г. 2, 4, 6.

Тема 32. Алкани

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між структурною формулою алканів та їх назвами:

Структурна формула

Тема 32. Алкани

Назва

A. 4-бром-2,5-диметилпентаі

Б. 3-бром-2-метилгексан;

B. 3-бром-2-метилпентан;

Г. 4-бром-2-метилгексан;

Д. 2-бром-4-метилпентан.

Тема 32. Алкани

10. Установіть відповідність між умовами проведення реакцій та назвою типу реакції:

Умови проведення реакції та реагенти

1. Сl2, hν;

2. Аl2O3, t °С, р;

3. НNО3;

4. O2.

Назва реакції

A. Ізомеризація;

Б. Горіння;

B. Хлорування;

Г. Нітрування;

Д. Гідрогенізація.

Тема 32. Алкани

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть назви алканів у послідовності збільшення їхніх температур кипіння:

A. Октан;

Б. Декан;

B. Бутан;

Г. Пентан.

Тема 32. Алкани

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть вихід продукту реакції від теоретично можливого, якщо з хлорметану масою 40,4 г за допомогою реакції Вюрца було добуто етан об’ємом 6,72 л.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Тектонічні структури рівнин.
Ви зараз читаєте: Тема 32. Алкани