Тема 33. Алкени

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 33. Алкени

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте назву алкену, що містить три атоми Карбону:

A. Пентен;

Б. Бутен;

B. Етилен;

Г. Пропен.

Тема 33. Алкени

2. Укажіть загальну формулу алкенів:

А. СnН2n-2;

Б. СnН2n;

В. СnН2n+2;

Г. СnН2n-4.

Тема 33. Алкени

3. Позначте молекулярну формулу Бутену:

A. С4Н4;

Б. С4Н8;

В. С4Н10;

Г.

C4H7.

Тема 33. Алкени

4. Позначте молекулярну формулу 3-етил-2,2,7-триметил-3-октену:

А. С13Н26;

Б. С14Н28;

B. С12Н24;

Г. С13Н28.

Тема 33. Алкени

5. Позначте назву вуглеводню, що має наступну структурну формулу:

Тема 33. Алкени

A. 5-етил-3,5-диметил-2-гексен;

Б. 3,5,5-триметил-2-гептен;

B. 2-етил-2,4-диметил-4-гексен;

Г. 3,3,5-триметил-5-гептен.

Тема 33. Алкени

6. Позначте структурну формулу 2,3,5-триметил-2-гептену:

Тема 33. Алкени

Тема 33. Алкени

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Укажіть можливі

продукти горіння алкенів:

1. Кисень;

2. Вода;

3. Вуглекислий газ;

4. Алкени;

5. Чадний газ;

6. Азот.

Варіанти відповідей:

A. 1, 4, 6;

Б. 2, 3, 5;

B. 1, 2, 3;

Г. 2, 3, 6.

Тема 33. Алкени

8. Вкажіть властивості, характерні для алкенів:

1. Приєднання молекули галогенів;

2. Приєднання молекули водню;

3. Заміщення атома Гідрогену атомом Галогену;

4. Відщеплення молекули водню;

5. Відщеплення молекули води;

6. Заміщення атома Гідрогену групою NO2.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 4;

Б. 2, 4, 6;

B. 1, 3, 5;

Г. 2, 3, 5.

Тема 33. Алкени

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між умовами проведення реакцій за участю алкенів та назвою типу реакції:

Умови проведення реакції та реагенти

1. Н2, каталізатор Ni, t °С, р;

2. Спиртовий розчин лугу;

3. НСl;

4. Н2O.

Назва реакції

A. Гідратація;

Б. Дегідрування;

B. Дегідрогалогенування;

Г. Гідрогалогенування;

Д. Гідрування.

Тема 33. Алкени

10. Установіть відповідність між структурною формулою алкенів та їх назвами:

Структурна формула

Тема 33. Алкени

Назва

A. 4-бром-2,3,5-триметил-3-гексен;

Б. 2,4-дібром-3,5-діметил-3-гексен;

B. 3-бром-2,4-діметил-2-пентен;

Г. 3-бром-4-метил-2-гексен;

Д. 3-бром-4-метил-2-ізопропіл-2-пентен.

Тема 33. Алкени

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть послідовність одержання речовин для добування спирту:

A. СН3Сl;

Б. С2Н4;

В. C2H6;

Г. С2Н5ОН.

Тема 33. Алкени

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть об’єм етилену, який можна добути з етилового спирту масою 11,5 г, якщо вихід продукту реакції від теоретично можливого складає 80 %.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Форми слова.
Ви зараз читаєте: Тема 33. Алкени