Тема 36. Спирти

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 36. Спирти

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте реакцію, характерну для спиртів:

A. Приєднаня хлору;

Б. Дегідрування;

B. Заміщення атомів Гідрогену металічними елементами;

Г. Взаємодія з алюміній хлоридом.

Тема 36. Спирти

2. Позначте речовину, необхідну для добування етанолу з хлоретану:

A. Натрій гідроксид;

Б. Хлор;

B. Сульфатна

кислота;

Г. Кисень.

Тема 36. Спирти

3. Позначте загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

A. СnН2nОН;

Б. СnН2nO2;

B. СnН2n+2O;

Г. СnН2nO.

Тема 36. Спирти

4. Укажіть неароматичну сполуку, що містить гідроксигрупу:

A. Етанол;

Б. Фенол;

B. Бензен;

Г. Етаналь.

Тема 36. Спирти

5. Позначте спільну ознаку між етанолом та етиленгліколем:

A. За нормальних умов перебувають у твердому стані;

Б. Взаємодіють з натрієм;

B. Містять у складі дві гідроксигрупи;

Г. Взаємодіють з натрій гідроксидом.

Тема 36. Спирти

6. Позначте, який зі спиртів

виявляє надзвичайну токсичність:

A. Етиловий;

Б. Пропиловий;

B. Метиловий;

Г. Пентиловий.

Тема 36. Спирти

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте сполуки, які можна добути нагріванням спиртів з концентрованою сульфатною кислотою:

1. Метан;

2. Етен;

3. Етан;

4. Пропен;

5. Бутин;

6. Бутен.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 2, 4, 6;

B. 2, 5, 6;

Г. 1, 2, 3.

Тема 36. Спирти

8. Позначте реакції, за якими добувають спирти:

1. Гідратація алкінів;

2. Гідратація алкенів;

3. Дегідратація кислот;

4. Гідроліз галогеналканів;

5. Бродіння вуглеводів;

6. Гідрогенізація алкенів.

Варіанти відповідей:

A. 1,2, 3;

Б. 1, 3, 6;

B. 2, 4, 5;

Г. 2, 4, 6.

Тема 36. Спирти

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між структурною формулою і назвою спирту:

Формула

Тема 36. Спирти

Назва

A. Пропанол-2;

Б. Пропанол-1;

B. Ізобутанол;

Г. Метанол;

Д. Етанол.

Тема 36. Спирти

10. Установіть відповідність між схемою перетворення та реагентом:

Схема перетворення

Тема 36. Спирти

Реагент

A. NаОН водний;

Б. Н2O;

B. Н2;

Г. Nа;

Д. Н2SO4(конц).

Тема 36. Спирти

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть послідовність одержання речовин при добуванні етанолу:

A. Метан;

B. Хлоретан;

В. Етан;

Г. Хлорметан.

Тема 36. Спирти

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть об’єм водню за нормальних умов, що виділиться при дії металічного кальцію на метанол масою 24 г.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Правопис сполучників.
Ви зараз читаєте: Тема 36. Спирти