Тема 37. Феноли

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 37. Феноли

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Укажіть ароматичну сполуку, що містить гідроксигрупу:

A. Етанол;

Б. Фенол;

B. Бензен;

Г. Толуен.

Тема 37. Феноли

2. Укажіть речовину, за допомогою якої можна визначити фенол у розчині:

A. Фенолфталеїн;

Б. Гідроген пероксид;

B. Ферум(ІІІ) хлорид;

Г. Гліцерин.

Тема 37. Феноли

3.

Позначте речовину, що реагує з натрій гідроксидом:

A. Фенол;

Б. Етанол;

B. Пропанол;

Г. Толуен.

Тема 37. Феноли

4. Позначте формулу речовини, що належить до класу фенолів:

Тема 37. Феноли

Тема 37. Феноли

5. Позначте спільну ознаку між етанолом та фенолом:

A. Взаємодіють з натрієм;

Б. Взаємодіють з натрій гідроксидом;

B. Містять у складі дві гідроксигрупи;

Г. За нормальних умов перебувають у твердому стані.

Тема 37. Феноли

6. Позначте, у якому агрегатному стані за звичайних умов існує фенол:

A. Плазма;

Б. Тверда речовина;

B. Рідина;

Г.

Газувата речовина

Тема 37. Феноли

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте сполуки, з якими взаємодіє фенол:

1. Натрій;

2. Ацетилен кислота;

3. Алюміній хлорид;

4. Бензен;

5. Натрій гідроксид;

6. Бром.

Варіанти відповідей:

A. 1, 5, 6;

Б. 1, 4, 5;

B. 2, 3, 4;

Г. 2, 4, 6.

Тема 37. Феноли

8. Позначте властивості, які характерні для фенолу:

1. Токсичність;

2. Нестійкість на повітрі;

3. Розчинність у воді;

4. Окислювальні властивості;

5. Не має запаху;

6. Має зелене забарвлення.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 3;

Б. 2, 3, 4;

B. З, 4, 5;

Г. 4, 5, 6.

Тема 37. Феноли

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Встановіть відповідність між структурною формулою і назвою сполуки:

Формула

Тема 37. Феноли

Назва

A. м-Нітрофенол;

Б. о-Метилфенол;

B. п-Метилфенол;

Г. о-Нітрофенол;

Д. п-Нітрофенол.

Тема 37. Феноли

10. Встановіть відповідність між схемою перетворення та реагентом:

Схема перетворення

Тема 37. Феноли

Реагент

A. Н2SO4;

Б. Nа;

B. NаОН;

Г. Н2O;

Д. НNO3.

Тема 37. Феноли

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть послідовність одержання речовин при добуванні фенолу:

A. Ацетилен;

Б. Метан;

B. Хлорбензен;

Г. Бензен.

Тема 37. Феноли

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть масу фенолу, який можна добути гідролізом бромбензолу масою 47,1 г, якщо вихід продукту реакції від теоретично можливого складає 40 %.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Таблиця відмін іменників.
Ви зараз читаєте: Тема 37. Феноли