Тема 39. Альдегіди

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 39. Альдегіди

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте загальну формулу альдегідів:

Тема 39. Альдегіди

Тема 39. Альдегіди

2. Позначте формулу речовини, яка належить до класу альдегідів:

Тема 39. Альдегіди

Тема 39. Альдегіди

3. Вкажіть речовини, необхідні для добування оцтового альдегіду:

A. Етанол та купрум(ІІ) оксид;

Б.

Етанол та натрій гідроксид;

B. Етанол та натрій;

Г. Етанол та водень.

Тема 39. Альдегіди

4. Вкажіть суфікс, яким за номенклатурою IUРАС позначається наявність альдегідної групи:

A. – ан;

Б. – ен;

B. – ол;

Г. – аль.

Тема 39. Альдегіди

5. Вкажіть речовину, за допомогою якої можна визначити формальдегід у розчині:

A. Калій гідроксид;

Б. Аргентум оксид;

B. Ферум(ІІ) хлорид;

Г. Купрум(ІІ) гідроксид.

Тема 39. Альдегіди

6. Вкажіть речовину, за допомогою якої можна добути альдегід із спирту:

A. Купрум(ІІ) гідроксид;

Б. Гідроген оксид;

B. Калій гідроксид;

Г.

Метанол.

Тема 39. Альдегіди

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте реакції, характерні для альдегідів:

1. Окиснення аргентум оксидом;

2. Зміна забарвлення індикатора;

3. Горіння;

4. Дегідратація;

5. Відновлення;

6. Гідроліз.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 2, 4, 6;

B. 1, 5, 6;

Г. 2, 3, 5.

Тема 39. Альдегіди

8. Позначте правильні твердження щодо альдегідів:

1. Легко окиснюються аргентум оксидом;

2. Всі альдегіди добре розчиняються у воді;

3. Перший представник гомологічного ряду альдегідів за звичайних умов газуватий;

4. Кожний альдегід має характерний колір;

5. Альдегід з двома атомами Карбону в молекулі має приємний запах;

6. У розчині виявляють кислотні властивості.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2;

Б. 1, 3;

B. 2, 4;

Г. 3, 5.

Тема 39. Альдегіди

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. У становіть відповідність між тривіальною і номенклатурною назвою альдегідів:

Тривіальна назва

1. Оцтовий альдегід;

2. Мурашиний альдегід;

3. Масляний альдегід;

4. Пропіоновий альдегід.

Назва за номенклатурою ІUРАС

A. Метаналь;

Б. Бтаналь;

B. Пропаналь;

Г. Бутаналь;

Д. Пентаналь.

Тема 39. Альдегіди

10. Установіть відповідність між характерною для альдегідів реакцією та необхідним для неї реактивом:

Реакція

1. Срібного дзеркала;

2. Відновлення до спиртів;

3. Окиснення до карбонових кислот;

4. Горіння.

Реагент

A. Аg2O;

Б. Н2O;

B. Н2;

Г. КМnO4;

Д. O2.

Тема 39. Альдегіди

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть послідовність застосування реагентів та умов для здійснення перетворень

Тема 39. Альдегіди

Тема 39. Альдегіди

A. Калій перманганат;

Б. Водний розчин лугу;

B. Купрум(ІІ) оксид;

Г. Хлор.

Тема 39. Альдегіди

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть масу пропаналю, який вступив у реакцію з амоніачним розчином аргентум оксиду, якщо при цьому утворилося срібло масою 43,2 г.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Складне словосполучення.
Ви зараз читаєте: Тема 39. Альдегіди