Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте назву реакцій, що перебігають з виділенням теплоти:

A. Ендотермічні;

Б. Оборотні;

В. Необоротні;

Г. Екзотермічні.

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

2. Позначте вірне твердження щодо каталізаторів:

A. В реакційне середовище каталізатори

необхідно додавати у великих кількостях;

Б. Каталізатори змінюють швидкість реакції:

B. Під час реакції каталізатори, не вступають у взаємодію з реагентами;

Г. Під час реакцій каталізатори витрачаються, але в невеликих кількостях.

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

3. Позначте вірне твердження щодо швидкості реакції:

A. Швидкість реакції не залежить від природи речовин;

Б. При підвищенні температури швидкість реакції зростає;

B. Всі реакції перебігають з постійною швидкістю, що залежить тільки від температури;

Г. Швидкість реакції не залежить від концентрації речовин.

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

4.

Позначте вірне твердження щодо хімічної рівноваги:

A. Після встановлення хімічної рівноваги реакція зупиняється;

Б. Якщо система перебуває в рівноважному стані, концентрація речовин не змінюється;

B. Хімічна рівновага настає тільки в необернених реакціях;

Г. Стан хімічної рівноваги неможливо порушити жодними чинниками.

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

5. Позначте вірне твердження щодо системи, в якій встановилася рівновага, за допомогою рівняння: N2 + 3Н2 → 2NН3 + Q.

A. При збільшенні тиску рівновага зсувається в бік продуктів реакції;

Б. При збільшенні температури рівновага зсувається в бік продуктів реакції;

B. При збільшенні концентрації азоту рівновага зсувається в бік реагентів;

Г. При зменшенні концентрації амоніаку рівновага зсувається в бік реагентів.

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

6. Позначте вірне твердження щодо системи, в якій встановилася рівновага, за допомогою рівняння: СаСO3 → СаО + СO2 – Q.

A. При збільшенні тиску рівновага зсувається в бік продуктів реакції;

Б. При збільшенні температури рівновага зсувається в бік продуктів реакції;

B. При збільшенні концентрації вуглекислого газу рівновага не порушується;

Г. При зменшенні концентрації вапняку рівновага зсувається в бік реагентів.

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте вірні твердження щодо принципу Лє Шательє:

1. Збільшення концентрації однієї з речовин в рівноважній системі зсуває рівновагу таким чином, щоб максимально її витратити;

2. Збільшення тиску в рівноважній системі зсуває рівновагу у бік зменшення сумарного об’єму;

3. Збільшення концентрації однієї з речовин в рівноважній системі зсуває рівновагу таким чином, що її концентрація ще додатково збільшується;

4. Збільшення тиску в рівноважній системі зсуває рівновагу у бік збільшення сумарного об’єму;

5. Підвищення температури в рівноважній системі зсуває рівновагу в бік ендотермічної реакції;

6. Підвищення температури в рівноважній системі зсуває рівновагу в бік екзотермічної реакції. Варіанти відповідей:

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 2, 3, 6;

B. 1, 3, 6;

Г. 1, 2, 5.

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

8. Позначте вірні твердження щодо закономірностей перебігу хімічних реакцій:

1. Тепловий ефект хімічної реакції не залежить від природи речовин, що реагують, а залежить тільки від їх кількості;

2. Реакції, що перебігають з поглинанням теплоти, називають ендотермічними;

3. При протіканні екзотермічних реакцій температура реакційного середовища збільшується;

4. В будь-якій хімічній реакції теплота має тільки поглинатися;

5. Поглинання теплоти реагентами в ході хімічної реакції призводить до підвищення температури реакційного середовища;

6. В ході хімічних реакцій каталізатори беруть участь у взаємодіях, але при цьому не витрачаються.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 2, 3, 6;

B. 1, 3, 6;

Г. 1, 2, 5.

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між реакціями та каталізатором, у присутності якого вони перебігають:

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

A. Сульфатна кислота;

Б. Ванадій(V) оксид;

B. Натрій гідроксид;

Г. Манган(ІV) оксид;

Д. Залізо.

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

10. Установіть відповідність між реакціями та каталізатором, у присутності якого вони перебігають:

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

A. Натрій гідроксид;

Б. Сульфатна кислота;

B. Алюміній хлорид;

Г. Манган(IV) оксид;

Д. Мідь.

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть чинники, що змінюють швидкість реакції синтезу амоніаку, у послідовності зростання впливу на пряму реакцію М2+ 3Н2 → 2NН3 + Q:

A. Збільшення концентрації азоту в 2 рази;

Б. Збільшення концентрації водню в 2 рази;

B. Збільшення тиску в 2 рази;

Г. Підвищення температури на 20 градусів, якщо температурний коефіцієнт дорівнює 2.

Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть, у скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакції при підвищенні температури з 30 до 60 °С, якщо температурний коефіцієнт цієї реакції дорівнює 2.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Біуретова реакція.
Ви зараз читаєте: Тема 4. Закономірності перебігу хімічних реакцій – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ