Тема 43. Амінокислоти та білки

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Тема 43. Амінокислоти та білки

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Укажіть формулу а-амінооцтової кислоти:

Тема 43. Амінокислоти та білки

Тема 43. Амінокислоти та білки

2. Укажіть формулу р-амінопропіонової кислоти:

Тема 43. Амінокислоти та білки

Тема 43. Амінокислоти та білки

3. Укажіть кількість незамінних амінокислот:

A. 10;

Б. 20;

B. 30;

Г. 40.

Тема 43. Амінокислоти та білки

4.

Укажіть, дія якого з цих факторів викликає оборотну денатурацію білка:

A. Нагрівання до високих температур;

Б. Дія концентрованих кислот;

B. Дія розчинів солей важких металів;

Г. Дія розчинів солей амонію.

Тема 43. Амінокислоти та білки

5. Укажіть, до якого класу сполук належать білки:

A. Оксиди;

Б. Полімери;

B. Вуглеводні;

Г. Метали.

Тема 43. Амінокислоти та білки

6. Укажіть, з якого спирту можна добути β-амінопропіонову кислоту:

A. С2Н5ОН;

Б. СН3ОН;

B. С4Н9ОН;

Г. С3Н7ОН.

Тема 43. Амінокислоти та білки

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7.

Позначте назви амінокислот, молекули яких містять чотири атоми Карбону:

1. 2-аміно-2-метилпропанова кислота;

2. γ-аміномасляна кислота;

3. 3-амінопропіонова кислота;

4. 4-аміно-2-метилмасляна кислота;

5. 3-амінобутанова кислота;

6. 2-аміно-3-метилмасляна кислота.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 5;

Б. 1, 3, 6;

B. 2, 5, 6;

Г. 3, 4, 6.

Тема 43. Амінокислоти та білки

8. Позначте реакції, характерні для амінокислот:

1. Взаємодія з лугами;

2. Гідратація;

3. Гідрування;

4. Взаємодія з кислотами;

5. Гідроліз;

6. Утворення дипептидів.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 5;

Б. 1, 4, 6;

B. 2, 4, 6;

Г. 2, 3, 5.

Тема 43. Амінокислоти та білки

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Установіть відповідність між типом перетворення і реагентом:

Тип перетворення

1. Якісна реакція на пептидний зв’язок;

2. Гідроліз целюлози;

3. Якісна реакція на білки з ароматичними амінокислотами;

4. Якісна реакція на крохмаль.

Реагент

A. Нітратна кислота;

Б. Натрій гідроксид;

B. Спиртовий розчин йоду;

Г. Купрум(ІІ) гідроксид;

Д. Сульфатна кислота.

Тема 43. Амінокислоти та білки

10. Установіть відповідність між типом структури білку та явищем, що ії обумовлює

Структура білку

1. Первинна;

2. Вторинна;

3. Третинна;

4. Четвертинна.

Явище

A. Утворення глобул;

Б. Певна послідовність зв’язаних амінокислот;

B. Утворення водневих зв’язків між залишками амінокислот;

Г. Універсальна взаємодія між елементами поліпептидного ланцюга;

Д. Утворення цвітер-іону.

Тема 43. Амінокислоти та білки

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть послідовність застосування реагентів для здійснення перетворень С2Н5 –

Тема 43. Амінокислоти та білки

Тема 43. Амінокислоти та білки

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть масу амінооцтової кислоти (в грамах), яку можна добути з оцтової кислоти масою 24 г, якщо вихід продукту реакції від теоретично можливого складає 60 %.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Біоспоживання.
Ви зараз читаєте: Тема 43. Амінокислоти та білки