Тема 6. Чисті речовини та суміші – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Тема 6. Чисті речовини та суміші

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Позначте визначення чистої речовини:

A. Речовина, що складається тільки з однакових структурних одиниць (атомів чи молекул);

Б. Речовина, що складається з різних молекул чи інших структурних одиниць;

B. Речовина, що блищить на повітрі;

Г. Речовина, що не піддається

реакції розкладання.

Тема 6. Чисті речовини та суміші  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

2. Позначте визначення суміші речовин:

A. Речовина, що складається тільки з однакових структурних одиниць (атомів чи молекул);

Б. Речовина, що складається з різних молекул чи інших структурних одиниць;

B. Речовина, що блищить на повітрі;

Г. Речовина, що не піддається реакції розкладання.

Тема 6. Чисті речовини та суміші  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

3. Позначте вірне твердження щодо розділення сумішей речовин:

A. Суміш не можна розділити на окремі чисті речовини;

Б. Суміш можна розділити на чисті речовини тільки під час хімічних реакцій;

B. Суміш можна розділити на чисті речовини,

базуючись на відмінностях їх фізичних властивостей;

Г. Суміш не можна розділити на чисті речовини жодним чином.

Тема 6. Чисті речовини та суміші  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

4. Позначте вірне твердження щодо фізичних властивостей сумішей:

A. Фізичні властивості суміші такі самі, як і у переважаючого компонента;

Б. Температура плавлення суміші є середньоарифметичною від температур плавлення всіх компонентів;

B. Фізичні властивості суміші принципово відрізняються від фізичних властивостей окремих компонентів;

Г. В суміші компоненти зберігають свої фізичні та хімічні властивості.

Тема 6. Чисті речовини та суміші  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

5. Позначте метод розділення сумішей, що базується на відмінності температур кипіння компонентів:

A. Відстоювання;

Б. Фільтрування;

B. Дистиляція;

Г. Декантація.

Тема 6. Чисті речовини та суміші  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

6. Позначте метод розділення сумішей, що базується на відмінності розмірів частинок компонентів:

A. Відстоювання;

Б. Фільтрування;

B. Дистиляція;

Г. Декантація.

Тема 6. Чисті речовини та суміші  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або відповідям

7. Позначте методи, що необхідно застосувати для розділення суміші піску та кухонної солі:

1. Дистиляція;

2. Декантація;

3. Випарювання;

4. Фільтрування;

5. Відстоювання;

6. Хроматографія.

Варіанти відповідей:

A. 2, 3, 6

Б. 3, 4, 5;

B. 4, 5, 6;

Г. 1, 2, 3.

Тема 6. Чисті речовини та суміші  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

8. Позначте методи, що необхідно застосувати для розділення суміші піску, залізних та дерев’яних ошурок:

1. Дистиляція;

2. Декантація;

3. Випарювання;

4. Фільтрування;

5. Відстоювання;

6. Дія магнітом.

Варіанти відповідей:

A. 3, 4, 5;

Б. 1, 3, 6;

B. 4, 5, 6;

Г. 1, 2, 3.

Тема 6. Чисті речовини та суміші  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Установіть логічну відповідність між поняттями у першому та другому стовпчиках

9. Встановіть відповідність між назвою методу розділення суміші та його суттю:

Суть методу розділення суміші

1. Зливання рідини з осаду;

2. Пропускання неоднорідної суміші через пористе тіло;

3. Поступове випарювання різних рідин з певною температурою кипіння;

4. Випарювання рідини із розчину;

Назва методу

A. Дистиляція;

Б. Декантація;

B. Випарювання;

Г. Фільтрування;

Д. Відстоювання.

Тема 6. Чисті речовини та суміші  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

10. Установіть відповідність між методом розділення суміші та типом суміші, яку можна розділити з його допомогою:

Тип суміші

1. Однорідна суміш рідин, що відрізняються температурами кипіння;

2. Неоднорідна суміш рідини з твердою речовиною, що відрізняються густиною;

3. Неоднорідна суміш речовин, що відрізняються розмірами частинок;

4. Неоднорідна суміш речовин, одна з яких є парамагнітною;

Метод розділення

A. Дистиляція;

Б. Випарювання;

B. Дія магнітом;

Г. Фільтрування;

Д. Відстоювання.

Тема 6. Чисті речовини та суміші  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Наведені варіанти відповідей розташуйте а необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть операції у послідовності їхнього застосування для розділення суміші солі і дерев’яних ошурок:

A. Фільтрування;

Б. Змішування суміші з водою;

B. Випарювання;

Г. Відстоювання.

Тема 6. Чисті речовини та суміші  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть масову частку кальцій карбонату у суміші, якщо при дії на суміш вапняку і кальцинованої соди масою 25,9 г надлишком хлоридної кислоти виділяється 5,6 л вуглекислого газу.

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Написання не з дієсловами вправи.
Ви зараз читаєте: Тема 6. Чисті речовини та суміші – ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ І ЗАКОНОМІРНОСТІ В ХІМІЇ