Тема 7. Радіоактивність та ізотопи – ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА


Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи

Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть одну правильну

1. Вкажіть, при якому ядерному процесі виділяється альфа – частинка:

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

2. Вкажіть, під час якого ядерного процесу виділяється бета-частинка:

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

3. Позначте

прізвище вченого, який запропонував планетарну модель будови атомів:

A. Резерфорд;

Б. Бор;

B. Лавуазьє;

Г. Менделєєв.

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

4. Вкажіть прізвище вченого, який вивчав явище радіоактивного розпаду:

A. Менделєєв;

Б. Лавуазьє;

B. Бутлеров;

Г. Кюрі.

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

5. Вкажіть, під час якого ядерного процесу виділяється бета-частинка:

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

6. Вкажіть, під час якого ядерного процесу виділяється альфа-частинка:

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Позначте порядок цифр, що відповідають правильним твердженням або

відповідям

7. Позначте вірні твердження щодо радіоактивного розпаду:

1. При α-розпаді атома виділяється ядро атома Гелія;

2. α-Випромінювання є найпроникливішим серед всіх видів радіоактивного випромінювання;

3. γ-Випромінювання є найменш проникливим серед всіх видів радіоактивного випромінювання;

4. При β-розпаді атома виділяються електрони;

5. Радіоактивний розпад – процес не самодовільний і відбувається при певній стимуляції атомів;

6. Радіоактивне випромінювання надзвичайно шкідливе для здоров’я.

Варіанти відповідей:

A. 1, 2, 5;

Б. 2, 3, 5;

B. 1, 4, 6;

Г. 1, 3, 6.

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

8. Позначте вірне твердження про склад атома нукліда Оксиген-18:

1. В ядрі атома цього нукліда міститься 8 протонів;

2. В атомах цього нукліда на 2 електрони менше, ніж протонів;

3. Атоми цього нукліда характеризуються надзвичайною хімічною активністю у порівнянні з атомами Оксигену-16;

4. Атоми нукліда Оксигену-18 дуже поширені на Землі;

5. В ядрі атома цього нукліда міститься 10 нейтронів;

6. Відносна атомна маса цього нукліда дорівнює 18.

Варіанти відповідей:

A. 1, 3, 4;

Б. 2, 3, 4;

B. 1, 2, 3;

Г. 1, 5, 6.

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

9. Встановіть відповідність між позначенням частинок та їх суттю:

Назва

1. α-частинка;

2. β-частинка;

3. р;

4. n.

Частинка

A. Електрони;o:p>

Б. Протони;

B. Нейтрони:

Г. Позитрони;

Д. Ядро атома Гелію.

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

10. Установіть відповідність між символом нукліда та вмістом нейтронів в ядрі його атомів:

Нуклід

1. Хлор-37;

2. Флор-19;

3. Карбон-13;

4. Фосфор-31.

Число нейтронів

A. 16;

Б. 7;

B. 5;

Г. 10;

Д. 20.

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Наведені варіанти відповідей розташуйте в необхідній послідовності відповідно до запропонованого завдання

11. Установіть послідовність зростання елєктронегативності елементів:

A. Нітроген;

Б. Алюміній;

B. Хлор;

Г. Калій.

Тема 7. Радіоактивність та ізотопи  ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА

Після певних обчислень напишіть свою відповідь, округлену до цілого числа, за допомогою цифр до бланка відповідей

12. Обчисліть масову частку (у відсотках) нукліда 31Р у природній суміші фосфору, якщо вважати, що в природі існують тільки нукліди 31Р та 30Р

Відповідь:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Будова ендоплазматичної сітки.
Ви зараз читаєте: Тема 7. Радіоактивність та ізотопи – ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА