Тематична робота з теми “Хімічні реакції”

Тема 2

ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

Урок 30

Тема уроку. Тематична робота з теми “Хімічні реакції”

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми “Хімічні реакції”; з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II.

Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти, нагадує учням зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1-6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

– завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів (оцінюється в 3 бали).

Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

Варіант І

1. Установіть

відповідність.

Тематична робота з теми Хімічні реакції

A. Розклад

Б. Сполучення

B. Заміщення

Г. Обмін

2. Укажіть рівняння ендотермічних реакцій:

Тематична робота з теми Хімічні реакції

3. Виберіть сполуку, в якій Нітроген проявляє лише окисні властивості:

А) NH3;

Б) HNO3;

В) HNO2;

Г) NО2.

4. Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається:

А) відновником;

Б) ізотопом;

В) окисником;

Г) приймачем.

5. Теплота, що виділяється або поглинається в процесі хімічної реакції, називається.

A. Розклад

Б. Сполучення

B. Заміщення

Г. Обмін

6. Дано систему:

H2 + Cl2 Тематична робота з теми Хімічні реакції 2HCl

Збільшення концентрації водню в системі:

А) змістить рівновагу вліво;

Б) змістить рівновагу вправо;

В) не вплине на зсув рівноваги.

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

Ca + HNО3 Тематична робота з теми Хімічні реакції Ca(NО3)2 + N2 + H2О

8. Обчисліть, у скільки разів збільшиться швидкість реакції внаслідок підвищення температури на 30 °С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

9. Обчисліть середню швидкість реакції, якщо за 5 хвилин концентрація однієї з вихідних речовин змінилася з 0,068 до 0,064 моль/л.

10. Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утвориться в результаті дії сульфатної кислоти на розчин калій карбонату масою 110 г з масовою часткою солі 25 %.

Варіант ІІ

1. Установіть відповідність.

Тематична робота з теми Хімічні реакції

A. Розклад

Б. Сполучення

B. Заміщення

Г. Обмін

2. Укажіть рівняння ендотермічної реакції:

Тематична робота з теми Хімічні реакції

3. Виберіть сполуку, в якій Сульфур проявляє тільки відновні властивості:

А) Н2SО4;

Б) SО3;

В) SО2;

Г) Н2S.

4. До факторів, що прискорюють хімічну реакцію, належать:

А) підвищення температури;

Б) зміна забарвлення;

В) подрібнення;

Г) поява запаху.

5. Реакція, у результаті якої тепло виділяється, називається…

6. Дано систему:

3H2 + N2 Тематична робота з теми Хімічні реакції 2H3N

Зменшення тиску в системі:

А) змістить рівновагу вліво;

Б) змістить рівновагу вправо;

В) не вплине на зсув рівноваги.

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

Mg + H2SО4 Тематична робота з теми Хімічні реакції Mg2SО4 + S + H2О

8. Обчисліть, на скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла в чотири рази, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

9. Через 25 с після початку реакції концентрація однієї з вихідних речовин становила 0,5 моль/л, а через 50 с стала 0,1 моль/л. Обчисліть середню швидкість реакції.

10. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок дії достатньої кількості аргентум нітрату на 200 г розчину кальцій хлориду з масовою часткою 15 %.

Варіант ІІІ

1. Установіть відповідність.

Тематична робота з теми Хімічні реакції

A. Розклад

Б. Сполучення

B. Заміщення

Г. Обмін

2. Укажіть рівняння ендотермічної реакції:

Тематична робота з теми Хімічні реакції

3. Виберіть сполуку, в якій Манган проявляє тільки окисні властивості:

А) KMnО4;

Б) MnSО4;

В) MnО2;

Г) K2MnО4.

4. Речовина, що прискорює хімічну реакцію, називається:

А) інгібітор;

Б) каталізатор;

В) підсилювач;

Г) реагент.

5. Реакція, у результаті якої тепло поглинається, називається…

6. Дано систему:

2SO2 + O2 Тематична робота з теми Хімічні реакції 2SO3

Підвищення тиску в системі:

А) змістить рівновагу вліво;

Б) змістить рівновагу вправо;

В) не вплине на зсув рівноваги.

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

Cu + HNO3 Тематична робота з теми Хімічні реакції Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

8. Обчисліть, у скільки разів збільшиться швидкість хімічної реакції внаслідок підвищення температури на 30 °С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 3.

9. Обчисліть середню швидкість реакції, якщо початкова концентрація однієї з речовин становила 0,015 моль/л, а через 10 хвилин зменшилася до 0,025 моль/л.

10. Обчисліть масу розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 20 %, необхідну для нейтралізації розчину кальцій гідроксиду масою 120 г з масовою часткою 10 %.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Тембр звуку визначається.
Ви зараз читаєте: Тематична робота з теми “Хімічні реакції”