Тематичне оцінювання з теми “Електричне поле й електричний струм”

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Електричне поле. Електричний струм

УРОК 12/12

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Електричне поле й електричний струм”

Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з теми “Електричне поле й електричний струм”.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

ХІД РОБОТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У книзі “Комплексна підготовка до зовнішнього незалежному оцінювання. Різнорівневі самостійні й тематичні контрольні роботи” (видавництво Харків: Гімназія, 2011; автор Кирик Л. А.)

запропоновано контрольну роботу з теми “Електричне поле. Закони постійного струму”, що складається з 6 варіантів.

Кожний варіант містить шість завдань. Перші два завдання – тестові; у цих завданнях необхідно вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих (обгрунтування вибору відповіді не потрібно). Третє, четверте й шосте завдання – завдання або якісне питання, що вимагають короткої або розгорнутої відповіді з обгрунтуванням рішення. П’яте завдання – на встановлення відповідності (логічні пари). У цьому завданні потрібно встановити відповідність між фізичними поняттями, вираженнями,

законами, термінами й т. ін.

Перше завдання оцінюється в 0,5 бала, друге – в 1 бал, третє – у 1,5 бала, четверте – у 2 бали, п’яте – у 3 бали, шосте – у 4 бали. За перше, друге й п’яте завдання учень одержує максимальний бал (у разі правильного розв’язання) або 0 балів (навіть якщо допущено лише одну помилку). Третє, четверте й шосте завдання можуть бути виконані частково (неповна відповідь на якісне питання або помилки в обчисленнях, не до кінця розв’язані задачі або розв’язання недостатньо обгрунтоване й т. ін.). У цьому випадку учень одержує за кожне завдання кількість балів, меншу від зазначеного максимального бала.

Максимальна кількість балів, яку може одержати учень за шість правильно виконаних завдань, – 12 балів.

Нижче пропонується один з варіантів контрольної роботи.

ЗАВДАННЯ З КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

Завдання 1 (0,5 бала)

Куди напрямлений у точці С вектор напруженості електричного поля, створеного двома зарядами (див. рисунок)?

Тематичне оцінювання з теми Електричне поле й електричний струм

А) Ліворуч;

Б) праворуч;

В) униз;

Г) нагору.

Завдання 2 (1 бал)

За короткого замикання опір зовнішнього кола…:

А) дорівнює внутрішньому опору джерела струму;

Б) набагато більший за внутрішній опір джерела струму;

В) набагато менший за внутрішній опір джерела струму;

Г) в 4 рази більший за внутрішній опір джерела струму.

Завдання 3 (1,5 бала)

Як змінюються ЕРС і внутрішній опір акумулятора, коли він зношується?

Завдання 4 (2 бали)

На якій відстані один від одного два точкових заряди по 4 нКл відштовхуються із силою 0,36 мН?

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару). До кожного рядка, відзначеного буквою, підберіть формулу, позначену цифрою.

А) Закон Кулона;

Б) напруженість поля точкового заряду;

В) різниця потенціалів;

Г) енергія зарядженого конденсатора.

Тематичне оцінювання з теми Електричне поле й електричний струм

Завдання 6 (4 бали)

Батарея акумуляторів має 12 В. Сила струму в колі 4 А, а напруга на клемах 11В. Визначте силу струму короткого замикання.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Правопис сполучників.
Ви зараз читаєте: Тематичне оцінювання з теми “Електричне поле й електричний струм”