Тематичне оцінювання з теми “Електромагнітне поле”

1-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

3. Електромагнітне поле

УРОК 15/42

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Електромагнітне поле”

Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить шість завдань. Більш докладно про це можна прочитати в передмові до уроку № 11/11.

Нижче пропонуємо один із варіантів контрольної

роботи з теми “Електромагнітне поле”.

Завдання 1 (0,5 бала)

Коли магнітне поле змінюється, виникає…:

А електричний струм;

Б електростатичне поле;

В вихрове електричне поле;

Г негативний електричний заряд.

Завдання 2 (1 бал)

Індукційний струм виникає в будь-якому замкнутому провідному контурі, якщо…:

Тематичне оцінювання з теми Електромагнітне поле

А контур рухається поступально в однорідному магнітному полі;

Б контур перебуває в однорідному магнітному полі;

В змінюється магнітний потік, що пронизує контур;

Г контур перебуває в стані спокою в неоднорідному магнітному полі.

Завдання

3 (1,5 бала)

У яких випадках ЕРС самоіндукції більше – під час замикання кола або в разі його розмикання? Чому?

Завдання 4 (2 бали)

Яка індуктивність контуру, якщо за рівномірної зміни сили струму на 5 А за 50 мс у цьому контурі виникає ЕРС 10 В?

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару). До кожного рядка, позначеного літерою, підберіть твердження, позначене цифрою.

А Явище електромагнітної індукції.

Б Явище самоіндукції.

В Правило Ленца.

Г Закон електромагнітної індукції.

1 Якість провідного контуру, обумовлена відношенням зміни потоку магнітної індукції, що пронизує контур, до зміни сили струму в ньому.

2 ЕРС індукції дорівнює модулю швидкості зміни магнітного потоку через площу контуру замкнутого провідника.

3 Виникнення ЕРС індукції в контурі в разі зміни сили струму в цьому самому контурі.

4 Індукційний струм у замкнутому контурі виникає під час зміни магнітного потоку через площу, обмежену контуром.

5 Індукційний струм у замкнутому контурі завжди має такий напрямок, що створене ним магнітне поле намагається компенсувати ту зміну магнітного потоку, через яку виник цей струм.

Завдання 6 (4 бали)

Обмотка електромагніта має індуктивність 0,5 Гн, опір 15 Ом і перебуває під постійною напругою. Визначте час, протягом якого в обмотці виділиться кількість теплоти, що дорівнює енергії магнітного поля в сердечнику електромагніту.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Ульва це.
Ви зараз читаєте: Тематичне оцінювання з теми “Електромагнітне поле”