Тематичне оцінювання з теми “Електромагнітні коливання й хвилі”

2-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

4. Електромагнітні коливання й хвилі

УРОК 16/58

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Електромагнітні коливання й хвилі”

Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить шість задач. Про це більш докладно можна прочитати в передмові до уроку № 11/11.

Нижче пропоновано

один із варіантів контрольної роботи № 4 “Електромагнітні коливання й хвилі”.

Завдання 1 (0,5 бала)

Що використовують як джерело електромагнітних хвиль?

А Заряджений конденсатор.

Б Провідник, через який тече постійний струм.

В Закритий коливальний контур.

Г Відкритий коливальний контур.

Завдання 2 (1 бал)

В електромагнітній хвилі Тематичне оцінювання з теми Електромагнітні коливання й хвилі – напруженість електричного поля, а Тематичне оцінювання з теми Електромагнітні коливання й хвилі – індукція магнітного поля.

Тематичне оцінювання з теми Електромагнітні коливання й хвилі

А Вектор Тематичне оцінювання з теми Електромагнітні коливання й хвилі паралельний до напрямку поширення хвилі.

Б Вектор Тематичне оцінювання з теми Електромагнітні коливання й хвилі

class=""/> паралельний до напрямку поширення хвилі.

В Вектори Тематичне оцінювання з теми Електромагнітні коливання й хвилі і Тематичне оцінювання з теми Електромагнітні коливання й хвилі паралельні один до одного.

Г Вектори Тематичне оцінювання з теми Електромагнітні коливання й хвилі і Тематичне оцінювання з теми Електромагнітні коливання й хвилі перпендикулярні до напрямку поширення хвилі.

Завдання 3 (1,5 бала)

Під час яких природних явищ утворюються й випромінюються електромагнітні хвилі?

Завдання 4 (2 бали)

Сигнал радіолокатора повернувся від цілі через 0,4 мс. На якій відстані перебуває ціль?

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічна пара). До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.

А Електромагнітне поле.

Б Електромагнітна хвиля.

В Електромагнітне випромінювання.

Г Досліди Герца.

1 Фази коливань електричного й магнітного полів хвилі в цій точці збігаються.

2 Процес поширення в просторі із часом вільного електромагнітного поля.

3 Сукупність електричних і магнітних полів, які можуть за певних умов породжувати одне одного.

4 Доведено за допомогою відкритого коливального контуру існування електромагнітних хвиль, відкритих Максвеллом.

5 Виникає тоді, коли заряджена частинка рухається із прискоренням.

Завдання 6 (4 бали)

Максимальне значення напруги на конденсаторі вхідного коливального контуру дорівнює 20 мВ, а максимальне значення сили струму в контурі – 8 А. На якій довжині хвилі працює радіоприймач, якщо ємність конденсатора дорівнює 2000 пФ?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Гігроскопічні рухи рослин.
Ви зараз читаєте: Тематичне оцінювання з теми “Електромагнітні коливання й хвилі”