Тематичне оцінювання з теми “Кінематика”

1-й семестр

МЕХАНІКА

1. Кінематика

Урок 18/20

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Кінематика”

Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з теми “Кінематика”

Тип уроку: контролю й оцінювання знань

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

У книзі “Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные работы в формате внешнего независимого оценивания” (X.: Гимназия, 2010; авт. Л. А. Кирик) пропонується контрольна робота з розділу “Кінематика”.

Кожен варіант містить шість завдань.

Перші два завдання – тестові; у цих завданнях необхідно обрати одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих (обгрунтування вибору відповіді не потрібне). Третє, четверте й шосте завдання – задача або якісне запитання, що вимагають стислої або розгорнутої відповіді з обгрунтуванням розв’язування. П’яте завдання – на встановлення відповідності (логічні пари). У цьому завданні потрібно встановити відповідність між фізичними поняттями, виразами, законами, термінами тощо.

Перше завдання оцінюється в 0,5 бала, друге – в 1 бал, третє – в 1,5 бала, четверте – у 2 бали, п’яте – у 3 бали, шосте

– у 4 бали. За перше, друге і п’яте завдання учень отримує максимальний бал у разі правильного розв’язування або 0 балів навіть при наявності однієї помилки. Третє, четверте й шосте завдання можуть бути виконані частково (неповна відповідь на якісне питання або помилки в обчисленнях, не до кінця розв’язана задача або розв’язування недостатньо обгрунтоване тощо). У цьому випадку учень отримує за кожне завдання кількість балів, меншу від зазначеного максимального бала.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учень за шість правильно виконаних завдань,- 12.

Нижче пропонується один з варіантів контрольної роботи.

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

Завдання 1 (0,5 бала)

Автомобіль рухається прямолінійною ділянкою шляху. Залежність шляху І, пройденого автомобілем, від часу руху t має вигляд: l = 10t – 2t2.

A. Автомобіль рухається рівномірно.

Б. Модуль прискорення автомобіля – 2 м/с2.

B. Швидкість автомобіля змінюється за законом: Тематичне оцінювання з теми Кінематика = 10 – 2t.

Г. Автомобіль зупиниться за 2,5 с.

Завдання 2 (1 бал)

Два потяги одночасно виїхали назустріч один одному зі швидкостями 70 км/год. і 50 км/год. зі станцій, відстань між якими – 240 км.

A. За 1 год. відстань між потягами зменшиться на 20 км.

Б. Потяги зустрінуться за 2 год. після початку руху.

B. Модуль швидкості першого потяга відносно другого дорівнює 20 км/год.

Г. Модуль швидкості другого потяга відносно першого дорівнює 20 км/год.

Завдання 3 (1,5 бали)

Обчисліть частоту обертання барабана лебідки діаметром 16 см під час підйому вантажу зі швидкістю 40 см/с.

Завдання 4 (2 бали)

З пружинного пістолета вистрілили вертикально вгору кулькою, яка піднялася на висоту 5 м. З якою швидкістю вилетіла кулька з пістолета? Який час кулька перебувала в повітрі?

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічні пари). До кожного рядка, позначеного літерою, доберіть твердження, позначене цифрою. Заповніть таблицю.

А. Якщо в разі рівноприскореного руху напрямок прискорення збігається з напрямком початкової швидкості…

1. … залежність шляху від часу руху має вигляд: Тематичне оцінювання з теми Кінематика

Б. Якщо в разі рівноприскореного руху прискорення спрямоване протилежно початковій швидкості…

2. …пройдений тілом шлях – l = Тематичне оцінювання з теми КінематикаT, де Т – період обертання.

В. Якщо в разі руху по колу прискорення спрямоване по радіусу до центра…

3. …залежність шляху від часу руху має вигляд: Тематичне оцінювання з теми Кінематика

Г. Якщо тіло кинуте вертикально вгору…

4. …залежність шляху від часу руху має вигляд: Тематичне оцінювання з теми Кінематика

5. …залежність шляху від часу в процесі руху вгору має вигляд: Тематичне оцінювання з теми Кінематика

Завдання 6 (4 бали)

Автомобіль починає рух без початкової швидкості й проходить перший кілометр з прискоренням а1, а другий – з прискоренням а2. При цьому на першому кілометрі його швидкість зростає на 10 м/с, а на другому – на 5 м/с. У скільки разів відрізняються прискорення а1, і а2?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Сильськогосподарськи рослыны.
Ви зараз читаєте: Тематичне оцінювання з теми “Кінематика”