Тематичне оцінювання з теми “Початкові хімічні поняття”

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 24

Тема. Тематичне оцінювання з теми “Початкові хімічні поняття”

Цілі: визначити рівень засвоєння основних понять і законів; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь і навичок.

Форма уроку: письмова контрольна робота.

Обладнання: періодична система хімічних елементів, індивідуальні картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова контрольна робота

Учитель пояснює учням зміст завдання, час

виконання і ключові моменти оформлення відповідей:

– завдання 1-6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань – 3 бали;

– завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, усього за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 – для учнів, що претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Усього максимальна оцінка за правильно виконану роботу – 12 балів. Час на виконання роботи – 40 хв.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Варіант I

1. У запропонованому переліку речовин до складних речовин належать: Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.

2. Укажіть оксиди, в яких

валентність елемента найбільша:

А) CO;

Б) N2O;

В) WO3;

Г) NO2;

Д) SO3.

3. Відносна молекулярна маса речовини Na3PO4:

А) 70;

Б) 164;

В) 118;

Г) 116.

4. Дано рівняння реакції: P + Н2 Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття PH3

Сума коефіцієнтів у ньому дорівнює:

А) 7;

Б) 3;

В) 5;

Г) 14.

5. Серед запропонованих речовин укажіть “зайву”:

А) водень;

Б) фосфор;

В) сірка;

Г) азот;

Д) нікель.

6. Укажіть реакції заміщення:

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

7. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Магнію, одного атома Сульфуру, трьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.

8. Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:

А) Na + O2 Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття Na2O

Б) HgO Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття Hg + O2

В) Fe+HCl Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття FeCl2 + H2

9. Складіть формули продуктів реакції та розставте коефіцієнти:

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

10. Допишіть реакції, розставте коефіцієнти, визначте тип реакції:

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

Варіант II

1. У запропонованому переліку речовин до неметалів належать: Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.

2. Укажіть оксиди, в яких валентність елемента ІІІ:

А) SO3;

Б) N2O3;

В) CrO3;

Г) Ba2O3;

Д) CrO.

3. Відносна молекулярна маса речовини K2SO4:

А) 174;

Б) 135;

В) 126;

Г) 87.

4. Дано рівняння реакції: Li + S Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття Li2S

Сума коефіцієнтів у ньому дорівнює:

А) 8;

Б) 3;

В) 4;

Г) 2.

5. Серед запропонованих укажіть “зайву” речовину:

А) залізо;

Б) азот;

В) аргон;

Г) цукор;

Д) кисень.

6. Укажіть реакції розкладу:

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

7. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Феру – му, одного атома Карбону, трьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.

8. Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:

А) Mg + O2 Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття MgO

Б) NH3 Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття N2 + H2

В) Al + CuCl2 Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття AlCl3 + Cu

9. Складіть формули продуктів реакції та розставте коефіцієнти:

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

10. Допишіть реакції, розставте коефіцієнти, визначте тип реакції:

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

Варіант III

1. У запропонованому переліку речовин до металів належать: Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2

2. Укажіть оксиди, в яких валентність елемента II:

А) SO2;

Б) NO;

В) N2O;

Г) CuО;

Д) PbO2.

3. Відносна молекулярна маса речовини Mg(NO3) :

А) 86;

Б) 148;

В) 72;

Г) 64.

4. Дано рівняння реакції: Ca + O2 Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття CaO

Сума коефіцієнтів у ньому дорівнює:

А) 3;

Б) 4;

В) 5;

Г) 10.

5. Укажіть серед запропонованих речовин “зайву”:

А) гідроген пероксид;

Б) вода;

В) сірка;

Г) кухонна сіль;

Д) купрум(ІІ) оксид.

6. Укажіть реакції сполучення:

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

7. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Купруму, одного атома Сульфуру, чотирьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.

8. Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:

А) H2S + O2 Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття S+H2O

Б) Cu + O2 Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття CuO

В) H2O Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття H2 + O2

9. Складіть формули продуктів реакції та розставте коефіцієнти:

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

10. Допишіть реакції, розставте коефіцієнти, визначте тип реакції:

Тематичне оцінювання з теми Початкові хімічні поняття

ІІІ. Домашнє завдання

Повторити класифікацію хімічних елементів і речовин.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Правопис сполучників.
Ви зараз читаєте: Тематичне оцінювання з теми “Початкові хімічні поняття”