Тематичне оцінювання знань по темі: “Магнітне поле”

2-й семестр

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

3. Магнітне поле

Урок 10/47

Тема. Тематичне оцінювання знань по темі: “Магнітне поле”

Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів по вивченій темі.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді тестування або звичайної контрольної роботи. Тестування учнів можна виконати на уроці в класі, а контрольну роботу задати додому. Можна запропонувати учням виконати й контрольну роботу

і тестування на двох уроках (якщо у вчителя є така можливість). Як приклад наводимо два варіанти контрольної роботи.

Варіант 1

1. (1 бал) Два магніти підвішені на нитках на невеликій відстані один від одного.

Тематичне оцінювання знань по темі: Магнітне поле

А Північний полюс магніту пофарбований червоним кольором і позначений буквою S.

Б Південний полюс магніту пофарбований синім кольором і позначений буквою N.

В Якщо розпиляти смуговий магніт, то вийде два маленьких магніти, у яких знову буде два полюси.

Г Якщо розпиляти смуговий магніт, то вийде два маленьких магніти, один із яких матиме тільки північний полюс, інший

– тільки південний.

2. (1 бал) Укажіть, у якому випадку спостерігається явище електромагнітної індукції.

Тематичне оцінювання знань по темі: Магнітне поле

А При електричному розряді між кульками електрофорної машини.

Б При дуговому розряді між вугільними електродами.

В У разі внесення смугового магніту в замкнуту котушку.

Г При протіканні електричного струму через нитки розжарення лампочок.

3. (2 бали) Блискавка вдарила в шухляду зі сталевими ножами й розбила її. Після цього ножі виявилися намагніченими. Поясніть це явище.

4. (2 бали) Чи зміниться поводження магнітної стрілки, що знаходиться поблизу проводу зі струмом, якщо напрямок струму в проводі змінити? Чому?

5. (3 бали) У якому напрямку треба пропустити струм через провідник АВ, щоб магнітна стрілка SN повернулася північним полюсом до спостерігача?

Тематичне оцінювання знань по темі: Магнітне поле

6. (3 бали) Від чого залежить величина індукційного струму в котушці при введенні постійного магніту всередину котушки? Напрямок індукційного струму?

Тематичне оцінювання знань по темі: Магнітне поле

Варіант 2

1. (1 бал) Два магніти підвішені на нитках на невеликій відстані один від одного.

Тематичне оцінювання знань по темі: Магнітне поле

А Частину магніту, поблизу якої найбільше виявляється дія магніту, називають полюсом магніту.

Б Різнойменні полюси відштовхуються.

В Однойменні полюси притягуються.

Г Взаємодія полюсів магнітів являє собою електричну взаємодію.

2. (1 бал) На рисунку показаний провідник зі струмом, що знаходиться в магнітному полі. Струм у провіднику спрямований від спостерігача.

Тематичне оцінювання знань по темі: Магнітне поле

А Магнітне поле між полюсами магніту спрямовано зліва направо.

Б Сила, що діє на провідник, спрямована вгору.

В Сила, що діє на провідник, спрямована донизу.

Г Сила, що діє на провідник, спрямована вправо.

3. (2 бали) На рисунку зображена котушка зі струмом. За розташуванням магнітних ліній визначте полюси котушки. Поясніть свою відповідь.

Тематичне оцінювання знань по темі: Магнітне поле

4. (2 бали) Між полюсами сильного електромагніту швидко обертають кільце, зроблене з мідного дроту. При цьому кільце нагрівається. Чому?

5. (3 бали) Укажіть напрямок електричного струму в котушці.

Тематичне оцінювання знань по темі: Магнітне поле

6. (3 бали) На вставлене у котушку A вертикальне осердя B надягнуто мідне кільце C (див. рисунок). При підключенні котушки до джерела струму кільце підстрибує. Поясніть це явище.

Тематичне оцінювання знань по темі: Магнітне поле


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Охорона боліт.
Ви зараз читаєте: Тематичне оцінювання знань по темі: “Магнітне поле”