Темперамент і характер – БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ


Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Темперамент і характер

Біологічною основою психофізіологічної індивідуальності людини є морфологічні та функціональні характеристики нервової системи. Морфологічно індивідуальність проявляється в неоднаковому ступені розвитку нервових центрів півкуль великого мозку. Функціонально індивідуальність визначається силою, рухливістю і зрівноваженістю нервових процесів і спеціалізацією півкуль головного мозку.

Ці характеристики є основою розвитку темпераменту. Класична систематизація темпераментів Гіппократа не втратила свого значення й досі. Наукове обгрунтування темпераментів людини зробив великий російський фізіолог І. П. Павлов.

Перший тип нервової системи характеризується великою силою і рухливістю нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування – сангвінічний тип темпераменту.

Другий тип нервової системи характеризується великою силою, але малою рухливістю нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування – флегматичний тип темпераменту.

Третій тип

нервової системи характеризується великою силою, рухливістю, але неврівноваженістю нервових процесів (збудження переважає над гальмуванням) – холеричний тип темпераменту. Це неврівноважений тип нервової системи.

Четвертий тип нервової системи характеризується слабкістю нервових процесів, їхньою нестійкістю. Це слабкий тип нервової системи – меланхолічний тип темпераменту.

В чистому виді в людини жоден тип темпераменту не трапляється (вкрай рідко). Як правило ці типи поєднуються між собою попарно, причому домінуючий в назві стоїть першим, наприклад, холерико-сангвінік – людина темпераментна, імпульсивна, але здатна до осмисленого контролю своїх дій. Тип темпераменту визначається рядом психологічних тестів та є майже незмінним протягом життя.

Типи нервових процесів, типи темпераменту і домінантність півкуль головного мозку є успадкованими. У процесі розвитку людини під впливом зовнішніх умов, виховання і навчання, на базі успадкованих особливостей, формується певний тип її поведінки, або її характер. Характер – це сукупність відносно сталих психічних рис людини, які виявляються в різноманітних сферах її духовного життя і діяльності. Природною основою характеру є темперамент, типи нервових процесів, домінантність півкуль головного мозку.

Темперамент

За Гіппократом

За І. П. Павловим

Сангвінічний тип

Характеризується великою силою і рухливістю нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування

Флегматичний тип

Характеризується великою силою, але малою рухливістю нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування

Холеричний тип

Характеризується великою силою, рухливістю, але неврівноваженістю нервових процесів (збудження переважає над гальмуванням)

Меланхолічний тип

Характеризується слабкістю нервових процесів, їхньою нестійкістю. Слабкий тип нервової системи1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Кут між прямою і площиною.
Ви зараз читаєте: Темперамент і характер – БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ