Теорія динамічного розвитку


Теорія динамічного розвитку – сучасна економічна концепція, в якій необхідною умовою економічного розвитку підприємства, фірми, компанії є удосконалення їх індивідуальних відмінностей, що виступають джерелом конкурентних переваг. її засновники – американські вчені Р. Нельсон і С. Вінтер. Завдяки відмінностям реалізуються численні інновації на підприємствах. Успішність їх упровадження залежить від технологічної досконалості, а також економічних (в т. ч. організаційних) і соціальних інновацій. Основним критерієм упровадження таких інновацій є співвідношення витрат і результатів за відповідний період. У цій концепції основна роль справедливо відводиться знанням, кваліфікації, умінням і навичкам працівників підприємств, вмінню менеджерів об’єднати зусилля для вирішення найскладніших проблем. Водночас некоректно пояснювати їх впровадженням інновацій, оскільки таке впровадження є наслідком конкурентної боротьби, привласнення максимальних прибутків та інших чинників.

Стабільність біосфери -це.
Ви зараз читаєте: Теорія динамічного розвитку