Теорія організації

Теорія організації – комплексна інтегративна наукова дисципліна, що вивчає організацію як відкриту систему, організованість і порядок у природі, суспільстві, космосі, інших підсистемах світу, передусім організацію підприємств, фірм і компаній та їхню взаємодію із зовнішнім середовищем, властиві їм форми й методи управління, організаційну структуру тощо. Т. о. дає змогу використовувати знання, здобуті в межах однієї системи, а також відповідні методи дослідження для з’ясування сутності інших систем (див. Синергетичний метод в економічному

дослідженні; Принцип коеволюції в економічному дослідженні). Головна мета Т. о. – пізнання об’єктивних універсальних законів організації та розвитку систем, на підставі яких обгрунтовуються принципи пізнання якісно нових форм розвитку цих систем, тенденції їх еволюції тощо. Об’єкти вивчення Т. о. в межах національної економічної системи – економіка країни загалом, її окремі сфери, галузі, регіони, держава в економічному контексті, підприємства та ін. Порівняно із загальною теорією систем Т. о. є вужчою науковою дисципліною (оскільки предмет її дослідження – лише певною мірою впорядковані системи),
але більш прикладною. Істотний внесок у розвиток Т. о. в галузі суспільних наук зробили М. Вебер, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс, Ф. Тейлор, А. Файоль, Е. Мейо та інші, в галузі природничих наук – Ч. Дарвін, А. Ейнштейн, Н. Бор, Г. Хаген, І. Пригожин, розробники загальної теорії систем Л. Берталанфі, А. Акофф. Вагомим є внесок О. Богданова (Малиновського) у розвиток Т. о. загалом (див. Богданов). Для сучасної організації в межах економічної системи на мікрорівні властиві: використання гнучких форм і методів управління; раціональне поєднання стратегії й тактики управління та ін., створення стабільних і динамічних стимулів до праці у працівників таких організацій, які вважаються найважливішим ресурсом за швидких змін у межах продуктивних сил і невизначеності зовнішнього середовища, а також орієнтації на демократичний стиль управління, самоконтроль та співробітництво; поєднання інтересів організації та інтересів усього суспільства.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Хімічні властивості альдегідів.
Ви зараз читаєте: Теорія організації