Територіальні (місцеві) органи виконавчої влади

Територіальні (місцеві) органи виконавчої влади – органи влади, які здійснюють на відповідній території найважливіші функції державного управління в соціально-економічній сфері та провадять політику країни. їх структурними елементами є територіальні (місцеві) підрозділи міністерств та інших центральних органів, які разом з відповідними вищестоящими центральними органами (міністерствами, державними комітетами) формують “виконавчу вертикаль”. Зокрема, такими структурними елементами є відділи Міністерства внутрішніх справ, управління

Міністерства юстиції, Державної податкової адміністрації, територіальні відділення Державної митної служби, відділи Служби безпеки України та інші. Водночас місцеві органи виконавчої влади реалізують повноваження, делеговані їм відповідними радами. Тому вони підзвітні органам виконавчої влади вищого рівня та відповідним обласним, міським і районним органам влади (в даному разі у частині делегованих повноважень). Т.(м.) о. в. в. очолюють голови адміністрацій, призначені на цю посаду Президентом за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України. Голови місцевих державних адміністрацій
формують склад місцевих адміністрацій, передусім з таких галузей соціально-економічної системи, як управління економікою, охорони здоров’я, освіти. Основними повноваженнями місцевих державних адміністрацій є розробка програм економічного розвитку і забезпечення їх виконання, складання проекту відповідного бюджету і забезпечення його виконання, управління об’єктами, що перебувають у сфері управління державної адміністрації власності, та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Просте речення приклади розбір.
Ви зараз читаєте: Територіальні (місцеві) органи виконавчої влади