ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІФізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Як називається рух, за якого траєкторія руху тіла повторюється через однакові проміжки часу?

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

2. Хлопчик, який гойдається на гойдалці, проходить положення рівноваги 30 разів за хвилину. Якою є частота коливань?

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

3. Під час вільних

коливань кулька на нитці проходить шлях від лівого крайнього положення до положення рівноваги за 0,2 с. Яким є період коливань кульки?

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

4. Якою приблизно є швидкість поширення звукових хвиль у повітрі?

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

5. Якою приблизно є найвища частота звуку, чутного для людини?

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

6. Тягарець, що коливається на пружині, здійснив 16 коливань за 4 с. Яким є період коливань тягарця?

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

7. Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання. На рисунку наведено залежність її координати від часу. Чому дорівнює амплітуда коливань?

src="/images/image927_9.jpg" class=""/>

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

8. На рисунку зображено поперечну хвилю в певний момент часу. Як напрямлена швидкість у точці С?

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

9. На рисунку зображено поперечну хвилю в певний момент часу. Як напрямлені швидкості в точках А і В?

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

А Швидкість точки А напрямлена вниз, точки В – угору

Б Швидкість точки А напрямлена вниз, точки В – униз

В Швидкість точки А напрямлена вгору, точки В – угору

Г Швидкість точки А напрямлена вниз, точки В – ліворуч

10. Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання вздовж осі Ох. Залежність координати цієї точки від часу має вигляд х = 0,15sin 10πt. Усі величини задані в СІ. Якою є частота коливань?

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

11. Важкий тягарець, підвішений на легкій невагомій нитці завдовжки 3,6 м, розгойдують періодичними слабкими поштовхами. Знайдіть період коливань.

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

12. Тягарець масою 200 г здійснює коливання на пружині із жорсткістю 720 Н/м. Амплітуда коливань дорівнює 5 см, Якою є максимальна кінетична енергія тягарця?

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

13. Від кинутого якоря поверхнею озера побігла хвиля з частотою 2 Гц. Швидкість хвилі 1 м/с. Чому дорівнює довжина хвилі?

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

14. Два маятники, довжини яких відрізняються на 11 см, у тому самому місці Землі за якийсь час здійснюють коливання. Один маятник – 30 коливань, другий – 36. Знайдіть довжину кожного з маятників.

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Завдання 15-16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку “х” у наведеній таблиці.

15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються коливань та хвиль, і самими формулами.

1 Період коливань математичного маятника

2 Період коливань тягарця на пружині

3 Швидкість хвилі

4 Циклічна частота

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

16. Установіть відповідність між фізичними поняттями і їхніми властивостями.

1 Гучність звуку

2 Висота звуку

3 Тембр звуку

4 Акустичний резонанс

А Визначається частотою звукової хвилі

Б Визначається наявністю частот, кратних основній частоті звуку

В Визначається амплітудою звукової хвилі

Г Різке зростання амплітуди коливань

Д Визначається наявністю обертонів – їхніми частотами й амплітудами

ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

У завданнях 17-20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

17. У нерухомому ліфті висить маятник із періодом коливань Т1 =1 с. З яким прискоренням рухається ліфт, якщо період коливань цього маятника став дорівнювати Т2= 1,1 с? Відповідь наведіть у метрах на секунду у квадраті.

Відповідь:___________________________________

18. Визначте прискорення вільного падіння на Місяці, якщо маятниковий годинник іде на його поверхні у 2,46 разу повільніше, ніж на Землі. Відповідь наведіть у метрах на секунду у квадраті.

Відповідь:___________________________________

19. Тягарець масою 400 г здійснює коливання на пружині жорсткістю 250 Н/м. Амплітуда коливань 15 см. Знайдіть повну механічну енергію коливань і найбільшу швидкість. Відповідь наведіть у джоулях і метрах на секунду.

Відповідь:___________________________________

20. Період коливання частинок води дорівнює 2 с, а відстань між суміжними гребенями хвиль 6 м. Визначте швидкість поширення цих хвиль. Відповідь наведіть у метрах на секунду.

Відповідь:______________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Підліткові компанії.
Ви зараз читаєте: ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ