ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇФізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь

1. У балоні міститься 6 моль газу. Скільки молекул цього газу міститься в балоні?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

2. У балоні міститься 3∙1023 молекул газу. Яка кількість речовини міститься в балоні?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

3. У результаті нагрівання газу середня кінетична

енергія теплового руху його молекул збільшилась у 2 рази. Як змінилася при цьому абсолютна температура газу?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

4. Середня квадратична швидкість молекул ідеального газу зменшилась у 3 рази, а концентрація лишилася незмінною. Як змінився тиск газу?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

5. У двох посудинах за однакової температури містяться азот N2 і водень Н2. Гази можна вважати ідеальними. Яким співвідношенням пов’язані середні кінетичні енергії молекул цих газів ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

6. На рисунку подано графік залежності тиску даної маси ідеального

газу від об’єму. Яка з ділянок графіка відповідає ізобарному процесові?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

7. На рисунку подано графік залежності тиску даної маси ідеального газу від температури. Яка з ділянок графіка відповідає ізотермічному процесові?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

8. На діаграмі V, Т зображено точки, що відповідають трьом станам даної маси ідеального газу. У якому зі станів газ матиме найменший тиск?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

9. Тиск даної маси ідеального газу збільшився у 2 рази, а його абсолютна температура зменшилась у 4 рази. Як змінився при цьому об’єм газу?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

10. Унаслідок стиснення певної кількості газу його об’єм зменшився у 2 рази, а тиск збільшився у 2 рази. Як змінилася при цьому абсолютне температура газу?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

11. Азот масою 300 г за температури 7 °С чинить на стінки посудини тиск, який дорівнює 8,3 ∙ 104 Па. Чому дорівнює об’єм газу?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

12. Кисень міститься в посудині об’ємом 0,4 м” під тиском 8,3 ∙ 105 Па і за температури 47 °С. Чому дорівнює маса кисню?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

13. Певний газ за температури 91 °С і тиску 800 кПа має густину 5,4 кг/м3. Газ можна вважати ідеальним. Визначте молярну масу газу.

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

14. Ідеальний газ переведено зі стану 1 у стан 2 (див. рисунок). Як змінювався тиск газу?

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

Завдання 15-16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку “х” у наведеній таблиці.

15. Установіть відповідність між назвами формул, шо стосуються молекулярно-кінетичної теорії, і власне формулами.

1 Рівняння Клапейрона

2 Рівняння Менделєєва-Клапейрона

3 Середня кінетична енергія поступального руху молекул

4 Середня квадратична швидкість молекул

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

16. Установіть відповідність між означеннями та формулюваннями фізичних законів назвами величин або законів.

1 За однакових температури й тиску в рівних об’ємах різних газів міститься однакова кількість молекул

2 Модель реального газу, у якій нехтують розмірами молекул газу та їхньою взаємодією між зіткненнями

3 Кількість речовини, що містить стільки ж молекул, скільки атомів Карбону міститься в 12 г вуглецю

4 Кількість молекул в одному молі

А Один моль

Б Закон Авогадро

В Ідеальний газ

Г Температура

Д Стала Авогадро

ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

У завданнях 17-20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді).

17. Який об’єм займають 100 моль ртуті? Відповідь наведіть у кубічних дециметрах.

Відповідь;___________________________________

18. Яка кількість речовини (у молях) міститься в алюмінієвій деталі масою 5,4 кг? Відповідь наведіть у молях.

Відповідь:___________________________________

19. Визначте густину кисню, якщо тиск дорівнює 1,3∙105 Па, а середня квадратична швидкість його молекул 1,4∙103 м/с. Відповідь наведіть у кілограмах на кубічний метр.

Відповідь:___________________________________

20. За якої температури середня квадратична швидкість молекул вуглекислого газу СО2 дорівнює 400 м/с? Відповідь наведіть у кельвінах.

Відповідь:___________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Клітинні включення.
Ви зараз читаєте: ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ