ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. До джерела постійної напруги 6 В підключений шматок нікелінового дроту, який має довжину 25 см і переріз 0,1 мм2. Якою є сила струму в дроті?

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

2. Чому дорівнює загальний опір ділянки, зображеної на рисунку, якщо R1 = 60 Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 3 Ом?

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

src="/images/image707_18.jpg" class=""/>

3. Знайдіть загальний опір кола, зображеного на рисунку, якщо R1 =4 Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 5 Ом, R4 = 15 Ом.

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

4. На рисунку наведено схему ділянки електричного кола. Визначте загальний опір цієї ділянки.

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

5. Обчисліть силу струму в замкненому колі, якщо джерело струму має ЕРС 10 В, а внутрішній опір дорівнює 1 Ом. Опір резистора дорівнює 4 Ом.

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

6. Чому дорівнює опір резистора, приєднаного до джерела струму, де ЕРС становить 10 В, внутрішній опір 1 Ом, а сила струму

в електричному колі 2 А?

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

7. На рисунку наведено схему електричного кола ЕРС джерела струму дорівнює 6 В, внутрішній опір 0,2 Ом. Визначте, якими є показання амперметра, коли ключ замкнений, якщо R1 = 1 Ом, R2 = 4 Ом.

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

8. Яку роботу виконає струм силою З А за 10 хв., якщо напруга в колі 15 В?

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

9. Визначте потужність струму в лампі, увімкненій у мережу напругою 220 В, якщо відомо, що опір нитки розжарення лампи 484 Ом.

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

10. Визначте кількість теплоти, яку виділяє в провіднику струм за 1,5 хв., якщо сила струму в колі дорівнює 5 А, а напруга на кінцях провідника становить 200 В.

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

11. Елемент із внутрішнім опором 4 Ом й ЕРС, яка дорівнює 12 В, замкнений провідником з опором 8 Ом. Яка кількість теплоти виділяється в зовнішній частині кола за 1 с?

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

12. На рисунку наведено схему ділянки електричного кола. До клем підключено напругу 10 В. Яка кількість теплоти виділиться на всій ділянці за 5 с, якщо R1 = 1 Ом, R2 = 2 Ом,

R3 = 3 Ом, R4 = 3 Ом, R5 = 3 Ом?

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

13. На рисунку наведено схему ділянки електричного кола. Амперметр показує 2 А. У якому з резисторів за той самий час виділиться білоні? кількість теплоти, якщо R1 = 1 Ом,

R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 4 Ом?

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

14. На рисунку наведено схему ділянки електричного кола. Вольтметр показує 4 В. У якому з резисторів виділиться більша потужність, якщо R1 = 3 Ом, R2 =4 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 2 Ом?

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Завдання 15-16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку “х” у наведеній таблиці.

15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються законів постійного струму, і самими формулами.

1 Закон Джоуля-Ленца

2 Потужність струму

3 ЕРС

4 Закон Ома для повного кола

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

16. Установіть відповідність між означеннями і фізичними величинами.

1 Відношення роботи сторонніх сил із переміщення заряду всередині джерела до заряду

2 Фізична величина, що дорівнює відношенню заряду q, перенесеного через поперечний переріз провідника за проміжок часу t, до цього проміжку часу

3 Коефіцієнт, що характеризує електричні властивості речовини, з якої виготовлено провідник

4 Величина, зумовлена розсіюванням вільних електронів на нерегулярностях кристалічної гратки

А Сила струму

Б Електрорушійна сила

В Напруга

Г Електричний опір

Д Питомий опір

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

У завданнях 17-20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

17. 1. На рис. 1 показано схему, зібрану для визначення ЕРС джерела постійного струму. Коло складається із джерела струму, реостата, вольтметра й амперметра. Вимірювання сили струму і напруги в колі здійснюється при різних опорах зовнішнього кола (два положення повзунка реостата).

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Рис. 1

За показаннями приладів (рис. 2 і 3) визначте ЕРС джерела постійного струму. Виразіть відповідь у вольтах.

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Рис. З

Відповідь:______________________________

18. На рис. 4 показано схему, зібрану для визначення внутрішнього опору джерела струму. Виконуємо вимірювання ЕРС на джерелі струму (рис. 4, а), а напругу й силу струму вимірюємо в колі (рис. 4, б).

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Рис. 4

За показаннями приладів (рис. 5 і 6) визначте внутрішній опір джерела струму. Відповідь наведіть в омах.

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Рис. 6

Відповідь:____________________________________

19. Визначте опір ділянки кола, зображеної на рис. 7, між точками С і D, якщо R1 = 2 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 20 Ом, R4 = 5 Ом, R5 =10 Ом. Відповідь наведіть в омах.

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Рис. 7

Відповідь:____________________________________

20. Джерело струму з ЕРС, яка дорівнює 2 В, і внутрішнім опором 0,8 Ом замкнене нікеліновим дротом завдовжки 2,1 м і перерізом 0,21мм2. Визначте напругу на затискачах джерела струму. Відповідь наведіть у вольтах.

Відповідь:____________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Природно-ресурсний потенціал субрегіонів азії.
Ви зараз читаєте: ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ