ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХФізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.

1. Якими носіями електричного заряду утворюється струм у газах і в електролітах?

А І в газах, і в електролітах – тільки іонами

Б У газах – тільки іонами, в електролітах – іонами та електронами

В У газах – електронами та іонами, в електролітах – тільки іонами

Г І

в газах, і в електролітах – тільки електронами

2. Якими носіями електричного заряду утворюється струм у металах і в напівпровідниках?

А І в металах, і в напівпровідниках – тільки електронами

Б У металах – тільки електронами, у напівпровідниках – тільки дірками

В І в металах, і в напівпровідниках – іонами

Г У металах – тільки електронами, у напівпровідниках – електронами й дірками

3. Розряд якого типу відбувається в газовій трубці за умови зниженого тиску?

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

4. Укажіть середовище, у якому проходження електричного струму супроводжується перенесенням

речовини.

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

5. Розряд якого типу відбувається навколо проводів, по яких тече струм під високою напругою?

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Б. Який елемент потрібно додати до Силіцію, щоб одержати напівпровідник n-типу?

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

7. Який елемент потрібно додати до Германію, щоб одержати напівпровідник р-типу?

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

8. Де застосовують тліючий газовий розряд?

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

9. Який розряд являє собою блискавка?

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

10. Яким є електрохімічний еквівалент свинцю, якщо протягом 5 год електролізу за сили струму 5 А на катоді виділилося 97 г свинцю?

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

11. Унаслідок нікелювання пластини її поверхня вкривається шаром нікелю завтовшки 0,05 мм. Визначте середню густину струму, якщо нікелювання триває 2,5 год.

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

12. Скільки атомів двовалентного металу виділиться на 1 см2 поверхні електрода за 5 хв., якщо густина електричного струму 10 А/м2?

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

13. Як зміниться струм насичення в несамостійному газовому розряді, якщо, не змінюючи дії зовнішнього іонізатора, зменшити відстань між електродами в газорозрядній трубці вдвічі?

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

14. У скляній розрядній трубці міститься криптон під зниженим тиском. Яку напругу потрібно прикласти до плоских паралельних електродів, що перебувають усередині трубки, для початку самостійного розряду? Відстань між електродами 4,3 см, потенціал іонізації атомів криптону 13,99 В, відстань вільного пробігу електронів 100 мкм.

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Завдання 15-16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку у наведеній таблиці.

15. Установіть відповідність між видами розрядів та умовами, за яких вони відбуваються.

1 Жевріючий

2 Іскровий

3 Коронний

4 Дуговий

А Атмосферний тиск, загострені ділянки провідника, що несуть великий електричний заряд

Б Атмосферний тиск, висока температура, напруга порядку 50 В

В Високий тиск, низька напруга

Г Низький тиск, напруга кількасот вольтів

Д Атмосферний тиск, висока напруга

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

16. Установіть відповідність між поняттями, пов’язаними з протіканням електричного струму в різних середовищах, і їхнім фізичним змістом.

1 Донорна домішка

2 Акцепторна домішка

3 Електролітична дисоціація

4 Рекомбінація

А Приводить до одержання напівпровідників р-типу

Б Приводить до одержання напівпровідників n-типу

В Спричиняє утворення нейтральної молекули з іонів

Г Спричиняє виникнення самостійного розряду

Д Спричиняє розпад молекул на іони

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

У завданнях 17-20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

17. У ході електролізу розчину сульфатної кислоти за 50 хв виділилося З г водню. Визначте потужність, яка витрачається на нагрівання електроліту, якщо його опір ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Відповідь наведіть у кіловатах.

Відповідь:___________________________________

18. Скільки цинку одержано внаслідок електролізу розчину, якщо витрачено З,6∙106 Дж енергії, а різниця потенціалів між затискачами ванни становить ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ Відповідь наведіть у кілограмах.

Відповідь:___________________________________

19. На фотографії а показано установку для електролізу розчину мідного купоросу, а на фотографіях б і в – набори тягарців, які зрівноважували на вагах, катод до й після електролізу. Визначте час електролізу. Відповідь наведіть у хвилинах.

20.

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Відповідь:______

20. Пучок електронів, розігнаних напругою 10 кВ, влітає в плоский конденсатор посередині між пластинами й паралельно до них (див. рисунок). Довжина конденсатора 20 см, відстань між пластинами 10 мм, напруга між пластинами конденсатора дорівнює 20 В, Визначте відстань й, на яку зміститься пучок під час вильоту з конденсатора. Відповідь наведіть у міліметрах.

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Відповідь: ______


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Які умови необхідні для виконання механічної роботи.
Ви зараз читаєте: ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ