Тести

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

1. Основні хімічні поняття. Речовина

Тести

1.1 Укажіть назву фізичного тіла

А скло

Б вода

В пробірка

Г лимонна кислота

Тести

1.2 Укажіть чисту речовину

А повітря

Б мінеральна вода

В сметана

Г питна сода

Тести

1.3 Укажіть речовину, яка має запах

А лимонна кислота

Б цукор

В алюміній

Г оцтова кислота

Тести

1.4 Укажіть неоднорідну

суміш

А скаламучена у воді глина

Б повітря

В водний розчин кухонної солі

Г водний розчин цукру

Тести

1.5 Укажіть метод розділення суміші гасу і води

А відстоювання

Б фільтрування

В дистиляція

Г випарювання

Тести

1.6 Укажіть однорідну суміш

А крейда і вода

Б залізні ошурки і глина

В вода і спирт

Г молоко

Тести

1.7 Укажіть суміш, яку можна розділити на складові за допомогою води

А мідні та цинкові ошурки

Б цинкові ошурки та порошок сірки

В цукор і кухонна сіль

Г мідні та залізні

ошурки

Тести

1.8 Укажіть послідовність операцій під час розділення суміші піску, соняшникової олії і цукру

А фільтрування

Б випарювання

В відстоювання і розділення суміші за допомогою ділильної лійки

Г додавання води

Тести

1.9 Укажіть назву елемента, атом якого у два рази важчий за атом Карбону

А Купрум

Б Кальцій

В Цинк

Г Магній

Тести

1.10 Укажіть чисту речовину

А кам’яне вугілля

Б водопровідна вода

В гірське повітря

Г кристалічний йод

Тести

1.11 Фільтрат – це

А розчин, що пройшов крізь фільтр

Б нерозчинні речовини, що залишились на фільтрі

В матеріал, крізь який фільтрують рідину

Г речовина, з якої готують розчин

Тести

1.12 Укажіть однорідні суміші: 1) молоко; 2) водний розчин цукру; 3) суміш води із сіркою; 4) спиртовий розчин йоду; 5) повітря

А 1,2,5

Б 2,3,4

В 2,4,5

Г 3,4,5

Тести

1.13 Установіть відповідність між фізичним тілом і речовиною, з якої воно складається

Фізичне тіло:

Речовина:

1 дерев’яна лінійка

А залізо

2 мідний дріт

Б клітковина

3 цвях

В срібло

4 браслет

Г мідь

Д водень

Тести

1.14 Установіть відповідність між речовинами та їхніми характерними фізичними властивостями

Речовина:

Фізичні властивості:

1 лимонна кислота

А речовина має жовтий колір

2 спирт

Б речовина має запах

3 сірка

В речовина має кислий смак

4 срібло

Г речовина має чорний колір

Д речовина дуже добре проводить електричний струм

Тести

1.15 Укажіть послідовність операцій під час розділення суміші залізних ошурок, піску і кухонної солі

А випарювання

Б фільтрування

В розчинення у воді

Г дія магнітом

Тести

1.16 Укажіть суміш, яку можна розділити методом фільтрування

А води і спирту

Б соняшникової олії та води

В піску і спирту

Г сірки і залізних ошурок

Тести

1.17 Укажіть послідовність операцій під час розділення суміші сірки, цукру та залізних ошурок

А суміш поміщають у воду

Б фільтрують

В діють магнітом

Г випарюють

Тести

1.18 Укажіть суміш, яку можна розділити методом випарювання

А мідних ошурок і сірки

Б води і кухонної солі

В кухонної солі та крейди

Г води і спирту

Тести

1.19 Укажіть спосіб розділення суміші розчинних одна в одній рідин, які мають різні температури кипіння

А відстоювання

Б фільтрування

В випарювання

Г дистиляція

Тести

1.20 Укажіть послідовність операцій під час розділення суміші піску, залізних ошурок і кальцинованої соди

А випарювання

Б фільтрування

В розчинення у воді

Г дія магнітом

Тести

1.21 Укажіть неоднорідні суміші: 1) спирт і вода; 2) спирт і сірка; 3) скаламучена у воді крейда; 4) шампунь і вода; 5) цукрова пудра

А 1,2

Б 3,4

В 4,5

Г 2,3

Тести

1.22 Відносна атомна маса Фосфору – 31. Це означає, що маса одного атома Фосфору в 31 раз

А більша за масу атома Карбону

Б більша за 1/12 частини маси атома Карбону

В менша за 1/12 частини маси атома Карбону

Г більша за масу атома Оксигену

Тести

1.23 Відносна атомна маса Силіцію – 28. Це означає, що маса одного атома Силіцію у 28 разів

А більша за масу атома Карбону

Б більша за 1/12 частини маси атома Карбону

В менша за 1/12 частини маси атома Карбону

Г менша за масу атома Карбону

Тести

1.24 Атом – це

А найдрібніша хімічно неподільна частинка речовини

Б частинка, що має негативний заряд

В частинка, що має позитивний заряд

Г найдрібніша частинка речовини, яка руйнується під час хімічних реакцій

Тести

1.25 Укажіть, атом якого елемента важчий за атом Кальцію

А Гідрогену

Б Феруму

В Берилію

Г Флуору

Тести

1.26 Укажіть групу, в якій усі елементи належать до металічних

А Аl, Mg, К, Са

Б Mg, Cu, S, К

В К, Na, Cu, Р

Г Mn, Mg, Fe, Н

Тести

1.27 Укажіть просту речовину червоного кольору, утворену неметалічним елементом

А сірка

Б фосфор

В хлор

Г мідь

Тести

1.28 Укажіть просту речовину, яка належить до неметалів

А мідь

Б цинк

В водень

Г залізо

Тести

1.29 Укажіть формулу простої речовини

А O3

Б НВrО3

В NO

Г H2S

Тести

1.30 Укажіть вислів, де описується якісний склад етану, формула якого С2Н6

А етан складається з двох хімічних елементів – Карбону і Гідрогену

Б молекула етану складається з двох атомів Карбону і шести атомів Гідрогену

В молекула етану складається з восьми атомів

Г молекула етану містить два атоми Карбону

Тести

1.31 Установіть відповідність між хімічною формулою і кількістю атомів Оксигену у відповідній формульній одиниці речовини

Хімічна формула:

Кількість атомів Оксигену:

1 Fe(NO3)3

А 5

2 FeC2O4

Б 8

3 Fe(OH)2NO3

В 7

4 FeOH(NO3)2

Г 9

Д 4

Тести

1.32 Установіть відповідність позначень молекул, атомів та йонів з висловом у лівій колонці

Вислів:

Позначення:

1 чотири молекули водню

А 4СO2

2 чотири молекули кисню

Б 4Н

3 чотири йони Гідрогену

В 4O2

4 чотири атоми Гідрогену

Г 4Н2

Д 4Н+

Тести

1.33 Укажіть групу, усі елементи якої утворюють прості речовини – неметали

A S, Cl, Hg, Zn

Б Н, С, О, N

В К, Са, Na, Mg

Г S, К, Zn, Ва

Тести

1.34 Укажіть вислів, де описується кількісний склад глюкози, формула якої С6Ні2O6

А глюкоза складається з трьох хімічних елементів – Карбону, Гідрогену та Оксигену

Б молекула глюкози складається із шести атомів Карбону, дванадцяти атомів Гідрогену та шести атомів Оксигену

В молекула глюкози складається з двадцяти чотирьох атомів

Г молекула глюкози складається з кількох видів хімічних елементів

Тести

1.35 До простих речовин молекулярної будови належать

А білий фосфор, сірка, твердий кисень

Б залізо, сірка, фосфор

В мідь, сірка, фосфор

Г алюміній, сірка, фосфор

Тести

1.36 Установіть відповідність формул молекул, атомів та йонів з висловом у правій колонці

Позначення:

Вислів:

1 7Н2O

А сім молекул кисню

2 7О2-

Б сім атомів Силіцію

3 7O2

В сім йонів Оксигену

4 7Si

Г сім молекул води

Д сім молекул Силіцію

Тести

1.37 Укажіть рядок формул складних речовин

А НВr, NH3, В, Н2O

В Н2, Са, Cu, Н2, O2

Б H2SO4, Са3Р2, НВr, Н2O

Г СаНРO4, Н2, К2O, Н3РO4

Тести

1.38 Молекула азоту складається

А з двох атомів Оксигену

Б з трьох атомів Оксигену

В з двох атомів Нітрогену

Г з трьох атомів Нітрогену

Тести

1.39 Укажіть групу, в якій усі елементи належать до неметалічних

A Cu, Mg, К, С

Б Cl, Se, S, N

В Mg, Na, Cu, Са

Г Mn, Mg, Н, Аl

Тести

1.40 Укажіть рядок формул простих речовин

А СО, O2, СO2, РН3

Б Н2, O2, S, Вr2

В Р2O5, Н2, КОН, NH3

Г С, СО, СН4, Cu

Тести

1.41 Установіть відповідність між хімічною формулою речовини і кількістю атомів Оксигену, що містяться в одній формульній одиниці

Хімічна формула:

Кількість атомів Оксигену:

1 Са3(РO4)2

А 7

2 СаНРO4

Б 8

3 Са(РO3)2

В 4

4 Са2Р2О7

Г 6

Д 5

Тести

1.42 Укажіть групу, в якій усі елементи належать до неметалічних

А Сl, О, С, Mg

Б Zn, С, Fe, Р

В S, Na, Са, Fe

Г Si, S, Р, Н

Тести

1.43 Укажіть тверду жовту легкоплавку речовину, що належить до простих речовин і має молекулярну будову

А мідь

Б залізо

В йод

Г сірка

Тести

1.44 Укажіть просту речовину, утворену атомами Феруму

А мідь

Б олово

В свинець

Г залізо

Тести

1.45 Укажіть хімічні формули сполук Сульфуру (IV) та Сульфуру (VI) з Оксигеном

A SO2, SO3

Б SO3, S2O

В SO3, SO4

Г SO3, SO2

Тести

1.46 Установіть відповідність між назвою хімічного елемента та назвою простої речовини, яку він утворює

Назва елемента:

Проста речовина:

1 Ферум

А мідь

2 Гідроген

Б залізо

3 Купрум

В водень

4 Плюмбум

Г свинець

Д скло

Тести

1.47 Установіть відповідність між хімічною формулою речовини і кількістю атомів Нітрогену, які містяться у формульній одиниці речовини

Хімічна формула:

Кількість атомів Нітрогену:

1 NH3

А 6

2 NH4NO3

Б 2

3 Al(NO3)3

В 4

4 N2H6(NO3)2

Г 3

Д 1

Тести

1.48 Установіть відповідність між символом хімічного елемента й значенням його валентності

Символ:

Валентність:

1 Ва

А IV

2 К

Б VI

3 N

В III

4 С

Г II

Д І

Тести

1.49 Укажіть валентності Ніколу в сполуках Ni2O3 і NiO

А I, III

Б I, IV

В I, II

Г III, II

Тести

1.50 Укажіть хімічні формули сполук Натрію і Кальцію з Нітрогеном

A NaN, Ca3N2

Б Na3N, Ca3N2

В Na3N, Ca3N

Г Na3N3, Ca3N2

Тести

1.51 Укажіть сполуку, у якій Фосфор виявляє найвищу валентність

A Mg3P2

Б РН3

В Р2O5

Г Р2O3

Тести

1.52 Укажіть елементи, які виявляють лише валентність І

A Mg, Са, К

Б О, Н, Сl

В Н, Na, К

Г Zn, Н, Na

Тести

1.53 Розмістіть сполуки в послідовності збільшення валентності елемента, сполученого із Сульфуром, валентність якого II

A P2S3

Б P2S5

В CS2

Г Li2S

Тести

1.54 Укажіть групу, в якій усі хімічні елементи виявляють лише валентність І

A Na, К, Н

Б Н, К, Са

В Н, Na, Cu

Г Na, Li, Cu

Тести

1.55 Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу речовини, формула якої Н4Р2O7

А 176

Б 178

В 180

Г 82

Тести

1.56 Обчисліть і вкажіть відносну формульну масу йона складу SO42-

А 98

Б 95

В 96

Г 48

Тести

1.57 Укажіть рядок формул бінарних сполук

A CuSO4, CuO, CuCl2

Б В2O3, SO3, SO2Cl2

В Al2S3, C3H8, CS2

Г HNO3, MnSO4, Mn2O7

Тести

1.58 Укажіть співвідношення мас атомів Купруму, Карбону та Оксигену в речовині, формула якої СuСO3

А 16:3:8

Б 16:3:10

В 16:3:12

Г 16:4:3

Тести

1.59 Установіть відповідність між назвою хімічного елемента й значенням його валентності

Назва:

Валентність:

1 Гідроген

А І

2 Барій

Б II

3 Фосфор

В III

4 Алюміній

Г V

Д VI

Тести

1.60 Розмістіть сполуки в послідовності збільшення валентності елемента, сполученого з Оксигеном

А В2О3

Б Cs2O

В Вr2O7

Г Р2О5

Тести

1.61 Розмістіть сполуки в послідовності зменшення валентності елемента, сполученого з Флуором, валентність якого І

A OF2

Б SF6

В HF

Г SF4

Тести

1.62 Укажіть хімічні елементи, які виявляють сталу валентність

A Mg, К, Ni, Na

Б Ва, Zn, К, О

В Fe, Al, Ni, Н

Г Со, Аl, Н, Zn

Тести

1.63 Укажіть формулу речовини, у якій масова частка елемента, сполученого із Сульфуром, найменша

A CS2

Б K2S

В P2S3

Г P2S5

Тести

1.64 Обчисліть і вкажіть формулу речовини, масові частки елементів у якій становлять: Нітрогену – 63,64 %, Оксигену – 36,36 %

A NO

Б NO2

В N2O

Г N2O5

Тести

1.65 Укажіть масову частку Гідрогену (%) в речовині, формула якої C4H6,

А 10,11%

Б 10,22%

В 11,11 %

Г 88,80 %

Тести

1.66 Обчисліть і вкажіть відносну молекулярну масу йона складу СlO4-

А 99,5

Б 100,5

В 158

Г 177,5

Тести

1.67 Укажіть відносну формульну масу натрій сульфату декагідрату (глауберової солі)

А 119

Б 322

В 140

Г 142

Тести

1.68 Укажіть співвідношення мас атомів Купруму, Карбону та Оксигену в речовині, формула якої CuSO4

А 4:3:2

Б 4:2:3

В 2:1:2

Г 2:3:3

Тести

1.69 Обчисліть і вкажіть відносну формульну масу речовини, формула якої NH4H2PO4

А 98

Б 110

В 114

Г 115

Тести

1.70 Укажіть, що означає запис 7Н2

А 7 атомів Гідрогену

Б 14 атомів водню

В 7 молекул водню

Г 7 молекул Гідрогену

Тести

1.71 Укажіть формули вихідних речовин у реакції: Тести

A N2, KNO3

Б N2CO2, K2S

В N2, СO2

Г KNO3, С, S

Тести

1.72 Із сіркою прореагувало 26 г цинку. Утворилось 34,8 г цинк сульфіду. Укажіть масу сірки, що прореагувала

А 1,4 г

Б 6,6 г

В 8,8 г

Г 60,8 г

Тести

1.73 Розставте коефіцієнти в схемі хімічної реакції: Тести. Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння реакції

А 3

Б 4

В 5

Г 7

Тести

1.74 Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами. Установіть відповідність суми всіх коефіцієнтів до кожного рівняння

Схеми:

Сума всіх коефіцієнтів рівняння:

Тести

А 6

Б 5

В 7

Г 8

Д 16

Тести

1.75 Укажіть зміст такого позначення: 5СO2

А п’ять атомів вуглекислого газу

Б п’ять молекул вуглекислого газу

В п’ять атомів Карбону і п’ять атомів Оксигену

Г п’ять молекул Карбону і кисню

Тести

1.76 Укажіть коефіцієнт, який потрібно поставити перед КСlO3 в схемі реакції: Тести щоб схему перетворити на рівняння

А 2

Б 3

В 4

Г 5

Тести

1.77 Розставте коефіцієнти в схемі хімічної реакції: Тести. Укажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння

А 3

Б 4

В 5

Г 6

Тести

1.78 Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами. Установіть відповідність суми всіх коефіцієнтів до кожного рівняння

Схеми:

Сума всіх коефіцієнтів рівняння:

Тести

А 5

Б 7

В 14

Г 15

Д 19

Тести

1.79 Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами. Установіть відповідність суми всіх коефіцієнтів до кожного рівняння

Схеми:

Сума всіх коефіцієнтів рівняння:

Тести

А 5

Б 7

В 8

Г 9

Д 10

Тести

1.80 Укажіть зміст такого позначення: 3Fe

А три молекули Феруму

Б три молекули заліза

В три атоми Феруму

Г три атоми заліза

Тести

1.81 Укажіть коефіцієнт біля вихідної речовини, який потрібно поставити в схемі реакції: Тести щоб схему перетворити на рівняння

А 2

Б 4

В 6

Г 8

Тести

1.82 Укажіть співвідношення кількості атомів Фосфору і Хлору, що вступають у реакцію згідно з рівнянням реакції Тести

А 1:5

Б 2:3

В 2:5

Г 2:7

Тести

1.83 У результаті реакції 3,9 г калію з воднем одержали 4,0 г продукту реакції. Укажіть масу водню, що прореагував

А 0,1 г

Б 0,2 г

В 0,25 г

Г 0,7 г

Тести

1.84 Складіть рівняння реакцій за наведеними схемами. Установіть відповідність суми всіх коефіцієнтів до кожного рівняння

Схеми:

Сума всіх коефіцієнтів рівняння:

Тести

А 5

Б 8

В 9

Г 11

Д 13

Тести

1.85 Установіть відповідність позначень, що використовують у схемах реакцій, до умов, за яких відбувається реакція

Умова:

Позначення:

1 наявність додаткових речовин

2 опромінення

3 використання підвищеного тиску

4 нагрівання

Тести

Тести

1.86 Розташуйте газоподібні речовини послідовно за збільшенням відносної густини за повітрям

А бутан

Б сульфур(ІV) оксид

В хлор

Г ацетилен

Тести

1.87 Укажіть формулу речовини, співвідношення між масами хімічних елементів у якій становить 2:3

А СаО

Б СuО

В SO3

Г В2O3

Тести

1.88 Укажіть гази, легші за повітря: 1) етан; 2) етен; 3) азот; 4) неон; 5) озон; 6) карбон(ІV) оксид

А 1, 5, 6

Б 2, 5, 6

В 2, 3, 4

Г 3, 4, 5

Тести

1.89 Укажіть формулу газу, важчого за повітря

А СО

Б СН4

В СO2

Г NH3

Тести

1.90 Установіть відповідність між об’ємами реагентів та Об’ємом карбон(ІV) оксиду, що утвориться під час реакції

Об’єми реагентів:

Об’єм карбон(ІV) оксиду:

1 0,25 л карбон(ІІ) оксиду і 0,2 л кисню

А 0,6 л

2 0,3 л метану і 0,4 л кисню

Б 0,25 л

3 0,15 л ацетилену і 0,6 л кисню

В 0,4 л

4 0,2 л етену і 0,8 л кисню

Г 0,2 л

Д 0,3 л

Тести

1.91 Установіть відповідність між кількістю речовини реагентів та об’ємом газоподібного продукту реакції

Кількість речовини реагентів:

Об’єм газоподібного продукту реакції:

1 0,03 моль хлору і 0,025 моль водню

А 336 мл

2 0,2 моль сірки і 001 моль кисню

Б 1120 мл

3 0,05 моль вуглецю і 0,03 моль водню

В 560 мл

4 0,03 моль сірки і 0,03 моль водню

Г 672 мл

Д 224 мл

Тести

1.92 Установіть відповідність між кількістю речовини реагентів та масою продукту реакції

Кількість речовини реагентів:

Маса продукту реакції:

1 0,24 моль калію і 0,05 моль азоту

А 32,5 г

2 0,1 моль магнію і 0,1 моль кисню

Б 13,1 г

3 0,2 моль заліза і 0,8 моль хлору

В 4,0 г

4 0,4 моль цинку і 0,2 моль хлору

Г 10,48 г

Д 27,2 г

Тести

1.93 Розташуйте газоподібні речовини послідовно за зменшенням відносної густини за воднем

А карбон(ІІ) оксид

Б аміак

В хлор

Г озон

Тести

1.94 Установіть послідовність зменшення кількості атомів Хлору у вказаних порціях речовин

А 0,25 моль калій хлориду

Б 0,4 моль кальцій хлориду

В 0,2 моль ферум(ІІІ) хлориду

Г 0,15 моль хлор(VII) оксиду

Тести

1.95 Укажіть масу 0,2 моль купрум(ІІ) сульфату пентагідрату

А 250 г

Б 160 г

В 2880 г

Г 50 г

Тести

1.96 Укажіть кількість речовини Оксигену в 0,4 моль залізного купоросу

А 2,8 моль

Б 4,5 моль

В 1,2 моль

Г 4,4 моль

Тести

1.97 Укажіть алотропічні видозміни

А озон і азот

В кисень і озон

Б азот і аміак

Г азот і алмаз

Тести

1.98 Укажіть масу води в 0,1 моль залізного купоросу

А 18 г

Б 12,6 г

В 126 г

Г 90 г

Тести

1.99 Укажіть кількість речовини Гідрогену в порції аміаку, об’єм якого 33,6 л

А 2,2 моль

Б 4,5 моль

В 3,2 моль

Г 4,8 моль

Тести

1.100 Розташуйте назви речовин у послідовності зменшення їхніх молярних мас

А сульфітна кислота

Б сульфідна кислота

В сульфатна кислота

Г нітратна кислота

Тести

1.101 Елемент Е утворює сполуку складу Са(ЕO4)2 з відносною молекулярною масою 278. Назвіть елемент Е

А Хлор

Б Фосфор

В Манган

Г Бром

Тести

1.102 Складіть рівняння за наведеними схемами. Установіть послідовність зменшення суми коефіцієнтів у кожному з рівнянь

Тести

Тести


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Що таке круг і що таке коло.
Ви зараз читаєте: Тести