Технологія виробництва

Технологія виробництва – наука, яка вивчає технологічні процеси (механічні і механіко-технологічні) і способи переробки предметів праці у засоби виробництва та предмети споживання і відображає активне відношення людини до природи у процесі праці, а також техніко-економічні відносини між людьми. У механічних процесах відбувається зміна фізичних параметрів предметів праці (фізичних властивостей, форми та ін.), у хіміко-технологічних – докорінна зміна їх внутрішньої структури, якостей та властивостей. За сучасних умов все більше використовуються

новітні технології: лазерні, ультразвукові, електронно-променеві, іонно-променеві, світлові, електроіскрові тощо. Вивчаючи активне відношення людини до природи, Т. в. виступає найважливішою складовою системи продуктивних сил, відображає ступінь їх розвитку, органічно пов’язана з організаційно-економічними відносинами та відносинами економічної власності.

Технологія управління – комплекс логічно пов’язаних операцій і процедур, які базуються на системній обробці управлінської інформації з метою ухвалення управлінських рішень і виконання відповідних функцій. Такими операціями є: організаційні, розрахунково-обчислювальні, логічні та ін., які виконуються різними спеціалістами у сфері управління на основі поділу праці між ними з використанням відповідних способів, технічних засобів та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.