Технологія визначення переваг створюваного підприємстваТехнологія визначення переваг створюваного підприємства – низка дій маркетингових служб, спрямованих на з’ясування конкурентоспроможності новостворюваного підприємства, фірми або компанії, виготовлених ними товарів і наданих послуг, сильних і слабких сторін підприємств-конкурентів. Щоб підприємницька діяльність була успішною, маркетинг має передусім знайти місце для підприємства на ринку. Найкращий варіант такого пошуку – виявлення ще не освоєного конкурентами ринку. З цією метою попередньо здійснюють сегментацію ринку: його

поділ на окремі сегменти залежно від типу споживачів, товарів, конкуруючих підприємств та інших факторів (демографічних, географічних, економічних, на основі поведінки споживача та ін.). Важливими об’єктами сегментації є наявність на ринку конкурентів: підприємств або окремих груп товарів, послуг і споживачів. Наступний етап маркетингових досліджень – аналіз товарів-конкурентів або підприємств-конкурентів. У сфері маркетингу розрізняють предметну (між однаковими за виглядом і формою товарами, але різними за якістю), видову (між однаковими в основному товарами, але з істотно різними окремими деталями, корисними
властивостями та ін.) конкуренцію. Завдання маркетолога – пошук підприємств-конкурентів, товарів-аналогів, здатних замінити виготовлювані певним підприємством товари, або товарів-замінників, спроможних виконати таку ж роль. Відтак виявляють сильні та слабкі сторони конкурентів, обгрунтовують їхню ймовірну тактику і стратегію. Для цього треба мати інформацію про переваги і недоліки конкурента; ринкову нішу, яку він займає; обсяг товарообороту тощо. Якщо товари конкурентів експортуються за кордон, необхідно знати, в які країни, яку ринкову нішу вони там займають, яка частка експорту в окремі країни та ін. Аналіз товарів-конкурентів завершується визначенням їх конкурентоспроможності, з одного боку, якістю товарів, а з іншого – їх цінами (див. Якість товару (послуги)). Двома основними видами цін, які мають вирішальне значення для споживача, є ціна купівлі і ціна використання (формується для товарів тривалого користування: холодильників, телевізорів, меблів тощо), крім ціни покупки, складається з витрат на транспортування, установку, експлуатацію та ремонт. Високу конкурентоспроможність підприємству забезпечують такі економічні критерії: наближеність до ринку; створення автономій для підрозділів, цехів, філій, поряд з централізацією з питань фінансів, інвестицій; простота організації; максимальне використання здібностей працівників і створення для цього відповідної творчої атмосфери; ефективний контроль за найважливішими проблемами підприємства та ін. Крім того, підприємець повинен розробити постачальницьку, цінову, збутову, рекламну політику підприємства, передбачити можливості отримання кредитів, їх повернення та інші аспекти підприємницької діяльності. Всі ці аспекти є водночас елементами маркетингових досліджень, маркетингової діяльності, а вона – складовою підприємницької діяльності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Публіцистичний стиль це.
Ви зараз читаєте: Технологія визначення переваг створюваного підприємства