ВИДИ РЕФЕРАТІВ

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 6. Аналіз і компонування інформації для проекту в різнсму форматі 6.2.ВИДИ РЕФЕРАТІВ Існують різні типи рефератів, а отже, до них підходять різні моделі підготовки. Якщо говорити

ОФОРМЛЕННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ДОДАТКИ ДО ПІДРУЧНИКА ДОДАТОК 1. ОФОРМЛЕННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Для визнання пропозиції раціоналізаторською і подальшої її правової охорони автор має правильно її оформити. Законодавство передбачає, що раціоналізаторська пропозиція повинна подаватись у формі письмової заяви з

Висновки

Висновки У ході роботи над проектом було одержано такі результати: 1. Виготовлено (декоруванням та іншими способами обробки) вазу. 2. Я дізнався про різні техніки оздоблення скляних поверхонь і серед них: – Декупаж. – Мозаїка.

ДОДАТОК

ДОДАТОК Зразок проекту Міністерство освіти і науки України ПРОЕКТ На виготовлення декоративної вази учня 10-А класу загальноосвітньої школи І-III ст. Тищенка Івана Івановича Актуальність проекту Нині в усьому світі стало надзвичайно модно прикрашати свій

КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.5. КОМПОЗИЦІЙНІ ПРИЙОМИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ До головних композиційних прийомів належать ритм, метр, симетрія, асиметрія, статика і динаміка. Ритм – властивість, характерна для багатьох явищ

ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОЕКТУ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 11. Економічне обгрунтування проекту 11.4. ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОЕКТУ Економічне оцінювання об’єкта і процесу технологічної діяльності доцільно здійснювати у такій послідовності: – визначити витрати матеріалів М3 (табл. 7): Таблиця 7

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності 8.2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ Художнє конструювання – новий метод проектування виробів промислового виробництва, впровадження якого має забезпечувати високу якість продукції. Основною метою

СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 4. Технологія створення банку ідей 4.2.СТВОРЕННЯ БАНКУ ІДЕЙ У попередніх параграфах ми розглядали, як накопичувати та систематизувати потрібну інформацію для проекту. Тепер необхідно навчитись працювати з

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1.Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. Види проектів 1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЕКТІВ Наведемо класифікацію проектів, які ви можете виконувати самостійно або під керівництвом учителя. 1. За

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДИЗАЙНУ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.2.ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ДИЗАЙНУ Дизайн має безпосереднє відношення до культури. Адже всі матеріальні та духовні надбання суспільства, які створені, збережені, примножені і використані
Page 5 of 71234567