ЕСКІЗНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 10. Навчальний дизайн-проект 10.3. ЕСКІЗНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 3.1.Зроблений аналіз зразків виробу та комбінування кращих ознак на основі обраного варіанта конструкції дає змогу запропонувати такий остаточний варіант: Рис. 4 6 3.2.

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 3.Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернету 3.2.ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ Джерело інформації – об’єкт, що ідентифікує її походження. Усе інформаційне середовище поділяють на три типи

Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА Й ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ § 2 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика МЕТОД “МОЗКОВОЇ АТАКИ” Метод мозкової атаки запропонував американський винахідник А. Осборн і назвав

СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ В ХУДОЖНЬОМУ КОНСТРУЮВАННІ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7. Загальні відомості про дизайн 7.7. СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ В ХУДОЖНЬОМУ КОНСТРУЮВАННІ Художнє конструювання, на відміну від живопису, графіки і скульптури, не відображає дійсності у буквальному розумінні, воно створює дійсність,

СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 4. Технологія створення банку ідей 4.1. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ БАНКУ ІДЕЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ Ви знаєте, що виготовлення будь-якого технічного чи технологічного об’єкта починають із творчого задуму.

Естетичні умови праці: види виробничого середовища і дизайну

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ”ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 11 Ергономічний підхід до організації праці До організації виробництва відноситься удосконалення технологій, обладнання, механізація, автоматизація, комп’ютеризація; удосконалення засобів праці: інструментів, пристосувань,

ЕРГОНОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9. Технологія створення дизайн-проекту 9.2. ЕРГОНОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ Сучасні показники якості виробів і споживчі властивості сучасних об’єктів технологічної діяльності різноманітні: анатомічні, фізіологічні, психологічні, естетичні тощо. Тому

ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОЕКТУ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ 11. Економічне обгрунтування проекту 11.5. ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОЕКТУ Раціональне та економне витрачання окремих елементів проекту має неабияке економічне значення. Це зумовлюється постійним збільшенням абсолютного споживання сировини, матеріалів,

СТВОРЕННЯ КОМП”ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

ДОДАТКИ ДО ПІДРУЧНИКА ДОДАТОК 2 ДОДАТОК Б. СТВОРЕННЯ КОМП”ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ Відповідно до етапів створення презентації, у Microsoft Office PowerPoint передбачено різні режими роботи, основні з них: режим структури (Outline View) – для розроблення структури

МАТЕРІАЛ

ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 9. Технологія створення дизайн-проекту 9.3. МАТЕРІАЛ І КОНСТРУКЦІЯ ЯК АСПЕКТ ХУДОЖНЬОГО ПРОЕКТУВАННЯ Матеріал і конструкція, технологія перетворення одне в одне – це дуже важливий аспект художнього проектування. Усі основні
Page 6 of 71234567