Тіла та їх взаємодія. Інерція


РОЗДІЛ II

ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

(20 годин + 1 із резерву)

Перелік тем

1. Тіла та їх взаємодія. Інерція.

2. Маса – міра інертності тіла.

3. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої.

4. Сила пружності. Закон Гука.

5. Сила тяжіння.

6. Вага тіла. Невагомість.

7. Лабораторна робота № 5 “Конструювання динамометра”, лабораторна робота № 6 “Вимірювання сил динамометром. Вимірювання ваги тіла”.

8. Сила тертя.

9. Лабораторна робота № 7 “Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання”.

10.

Тиск. Сила тиску.

11. Тиск. Розв’язування задач.

12. Передача тиску рідинами і газами. Закон Паскаля.

13. Тиск у рідинах.

14. Сполучені посудини.

15. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску.

16. Зміна атмосферного тиску з висотою.

17. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.

18. Розв’язування задач на застосування закону Архімеда.

19. Плавання тіл.

20. Лабораторна робота № 8 “Зважування тіла гідростатичним методом”.

21. Тематична контрольна робота № 2.

УРОК № 1/14

Тема уроку. Тіла та їх взаємодія. Інерція

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Мета уроку: ввести поняття

“взаємодія тіл”; розкрити суть інерціального руху; формувати уміння відрізняти взаємодії і якісно характеризувати їх.

Обладнання: похила площина, візок (або кулька), пісок; дві більярдних кулі; пластилін.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Актуалізація опорних знань

5-10 хв.

Питання класу

II. Вивчення нового матеріалу

20-25 хв.

Бесіда; постановка і обговорення дослідів; записи у зошитах

III. Закріплення нового матеріалу

10-15 хв.

Питання класу

IV. Домашнє завдання

1-2 хв.

Коментар учителя; записи на дошці й у щоденниках

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Питання класу

– Що називають механічним рухом?

– Які види рухів (за траєкторією, швидкістю) ви знаєте?

– Які види рухів найчастіше зустрічаються у природі, техніці?

– Які характеристики руху вам відомі?

II. Вивчення нового матеріалу

Бесіда

Питання класу

– Внаслідок чого тіло змінює свою швидкість?

– На підлозі в класі лежить м’яч. Чому дорівнює швидкість м’яча відносно підлоги?

– Як змінити швидкість м’яча? (Вплинути на нього іншим тілом.)

– М’яч покотився. Що можна сказати про швидкість його руху під час кочення? (Швидкість зменшується, тобто змінюється.)

– Що є причиною зміни швидкості м’яча в цьому випадку?

Висновок. Дія одного тіла на інше приводить до зміни швидкості.

Демонстрація 1. З похилої площини скочують візок (кульку). Біля основи похилої площини гіркою насипаний пісок. Візок різко гальмує. Повторюють дослід, тільки тепер розгладжують пісок по поверхні. Гальмовий шлях візка збільшується. При скочуванні візка на гладенький стіл його швидкість довгий час не змінюється. Проаналізуйте побачений дослід.

Питання класу: Що спільного у цих двох дослідах? (В обох випадках швидкість тіла змінювалася. І відбувалося це в результаті дії іншого тіла.)

Демонстрація 2. Стискаємо в руках шматок пластиліну.

Питання класу

– Чи відбувається дія одного тіла на інше?

– Чи змінюється швидкість тіла в результаті цієї дії?

– А що відбувається? (Деформація.)

Висновок. Дія одного тіла на інше приводить не тільки до зміни швидкості тіла, але й до деформації.

Питання класу

– Наведіть свої приклади, які б підтверджували зроблений нами висновок.

– А що відбудеться з м’ячиком, візком тощо, якщо інші тіла не діятимуть на них? (Швидкість тіл як за модулем, так і за напрямком не змінюватиметься.)

У фізиці це явище називають інерцією.

Запис у зошит: Інерція – явище зберігання швидкості тіла за відсутності дії на нього інших тіл.

Куля, що вилетіла зі ствола, продовжувала б рухатися, зберігаючи свою швидкість, якби на неї не діяло повітря. Точно так само зберігав би свою швидкість автомобіль після вимикання двигуна (що і відбувається, оскільки для дії інших тіл (повітря, асфальту) потрібен певний час).

Завдання класу: Порівняйте гальмівний шлях автомобіля по сухому асфальті й на крижаній дорозі.

Насправді у природі немає тіл, які не зазнають жодного впливу. Тому спостерігати інерцію досить складно.

Питання класу

– Назвіть тіла, які діють на м’яч, що лежить на підлозі в класі.

– Чому швидкість м’яча відносно підлоги не змінюється?

Висновок. На тіло можуть діяти інші тіла так, що ці дії взаємно компенсують одна одну. У цьому випадку зміни швидкості тіла або деформації не відбувається. При цьому самі дії не зникають. Досліди переконують: дія одного тіла на інше ніколи не буває однобічною. У природі існує тільки взаємодія (“Як гукнеться – так і відгукнеться”). Тобто, якщо одне тіло діє на друге, то це друге тіло обов’язково діятиме на перше. Однобічних впливів у природі

Не буває! Відповідно, після взаємодії змінюються швидкості обох тіл одночасно або відбувається їхня деформація.

Демонстрація 3. Зіткнення двох більярдних куль. Спостерігаємо зміну швидкості обох тіл.

Завдання класу: Наведіть свої приклади, що підтверджують факт існування взаємодії в природі.

Висновок (запис у зошит). У природі існує тільки взаємодія тіл. Результатом цієї взаємодії є зміна швидкості взаємодіючих тіл або деформація.

Два великі вчені, давньогрецький учений Аристотель та італієць Галілео Галілей, на питання: “Що необхідно для того, щоб швидкість тіла була незмінною?” – дали абсолютно різні відповіді. Аристотель: “Тіло потрібно штовхати”. Галілей: “Тілу не потрібно заважати”.

Завдання класу: Розв’яжіть цю наукову суперечку, яка тривала століттями.

III. Закріплення нового матеріалу

Питання класу

– Люди (і всі інші тіла) для того, щоб рухатися, відштовхуються від земної кулі й внаслідок цього змінюють свою швидкість. А в Землі швидкість при цьому змінюється? Чому ми не помічаємо цього?

– Відомо, що Місяць є супутником Землі тому, що наша планета притягує це небесне тіло. А Місяць притягує до себе Землю? З боку якої планети це притягання сильніше? (Провокаційне питання.)

– Людина вистрибнула з нерухомого човна на берег. Чому човен став рухатися від берега?

– Чому при пострілі із гвинтівки приклад потрібно щільно притискувати до плеча?

– Чому важко утримувати шланг, з якого під напором б’є вода?

– Взаємодія яких тіл зумовлює рух хмар? обертання крил вітряного млина? рух літака? рух ракети?

IV. Домашнє завдання

[1]: § 9; впр. № 9 (задачі 2-4).

[2]: § 7.

[3]: СР – задачі 8.1; 8.2; 8.4-8.6;

ДР – задачі 8.7; 8.9; 8.11; 8.12; 8.15;

ВР – задачі 8.23-8.27.

Творче завдання. Пофантазуйте, що було б з тілами, якби раптом всі взаємодії зникли?

Скарбничка цікавих фактів

O Інерція і… класична література

Жаба, дригаючи усіма чотирма лапками, швидко падала на землю; але оскільки качки летіли дуже швидко, то вона впала не прямо на те місце, над яким закричала і де була тверда дорога, а набагато далі…

(В. М. Гаршин. Жаба-мандрівниця)


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Рекреаційне навантаження.
Ви зараз читаєте: Тіла та їх взаємодія. Інерція