ТИП ІНФУЗОРІЇ – ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНИ, АБО НАЙПРОСТІШІ


Біологія – універсальний довідник

ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНИ, АБО НАЙПРОСТІШІ

ТИП ІНФУЗОРІЇ

Місця проживання, будова та спосіб життя.

До типу Інфузорії відносяться туфельки, трубачі, сувійки. Ці та багато інших інфузорій живуть у прісних водоймах з органічними залишками, що розкладаються (їхня назва походить з грец. інфузіум – настій). Форма їхнього тіла веретеноподібна (туфельки), бочкоподібна (бурсарії), дзвоноподібна (трубачі).

Тіло інфузорій вкрите великою кількістю війок, за допомогою яких вони пересуваються.

Зустрічаються інфузорії, наприклад, сувійки, трубачі, що ведуть прикріплений до субстрату спосіб життя. До підводних предметів вони прикріплюються за допомогою скоротливого стебельця.

Інфузорії порівняно з іншими найпростішими мають більш складну будову. В них є великі і мале (або малі) ядра, клітинні рот і глотка, навколоротова заглибина, порошиця – постійне місце видалення залишків неперетравленої їжі. Скоротливі вакуолі інфузорій складаються з власне вакуолі та провідних каналів, що оточують її у вигляді зірки.

Живлення. Більшість інфузорій живиться різними органічними залишками, бактеріями та

одноклітинними водоростями. їжа попадає в навколоротову заглибину завдяки погодженому коливанню війок, що оточують заглибину, а потім через рот і глотку в цитоплазму (у травну вакуолю, що утворилася). Залишки неперетравленої їжі виділяються через порошицю.

Дихання та виділення в інфузорій відбуваються так само, як у саркодових і джгутикових – через усю поверхню тіла.

Подразливість. У відповідь на дію світла, температури та інших подразників інфузорії рухаються до них (позитивний таксис) або у зворотний бік (негативний таксис).

Розмноження. Окрім поділу, характерного способу розмноження для усіх найпростіших, для інфузорій характерний особливий тип статевого розмноження – кон’югація (з лат. кон’югаціо – з’єднання). Це складний статевий процес, під час якого дві інфузорії тимчасово сполучаються між собою і обмінюються спадковою інформацією внаслідок переходу частини малих ядер із однієї клітини до іншої. Внаслідок такого обміну спадковою інформацією підвищуються стійкість організмів до несприятливих умов та їхня спадкова мінливість. Несприятливі умови інфузорії переносять у стані цисти.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Яка будова ядра.
Ви зараз читаєте: ТИП ІНФУЗОРІЇ – ПІДЦАРСТВО ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНИ, АБО НАЙПРОСТІШІ