Типи навчання – ОСНОВНІ ТИПИ НАВЧАННЯ ТА ЇХНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ

Педагогічна психологія: навчальний-методичний посібник

РОЗДІЛ 2

3 ОСНОВНІ ТИПИ НАВЧАННЯ ТА ЇХНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ

3.1. Типи навчання

У процесі аналізу особливостей історичних типів організації навчання можна виділити чотири сталі елементи навчального процесу:

– повідомлення (передавання) знань;

– засвоювання їх;

– відтворювання засвоєного;

– застосовування знань на практиці.

Як об’єкт теоретичного аналізу існує чотири основні типи навчального процесу: інформаційно-повідомляючий, пояснювально-ілюстративний,

проблемно-евристичний, або дослідницький, та проектний.

Інформаційно-новідомляючому типу відповідає догматичне навчання, яке панувало в середньовічній Європі. Традиційне навчання, час поширення якого – останні 300 років, базується на пояснювально-ілюстративному способі передавання інформації. Специфіка проблемно-евристичного навчання, розробленого й запровадженого в колишньому Радянському Союзі в 60-х роках XX ст., полягає в тому, що вчитель підводить учня до необхідності засвоєння навчальної інформації через постановку перед ним проблеми, розв’язання якої потребує засвоєння учнем

нових знань.

Цей перелік типів організації навчального процесу доцільно доповнити так званим вільним, або проектним навчанням, впровадження якого в педагогічну практику на початку XX ст. пов’язано з іменами М. Монтессорі (Італія) і О. Паркгерст (США).

Особливості прояву зазначених елементів навчального процесу в різних типах організації навчання.

Таблиця 2

Елементи навчального процесу у різних типах навчання

Елементи навчального процесу

Догматичне (інформаційно – повідомляючий тип)

Традиційне (пояснювально – ілюстративний тип)

Проектне (вільне) (тин – природне самонаучіння)

Проблемне (проблемно – дослідницький тип)

Повідомляння знань

Інформаційне повідомлення

У вигляді

Пояснення,

Доведення

Через

Організацію середовища й дидактичні засоби

Проблемне викладання

Засвоювання знань

Заучування без свідомого розуміння

Заучування після

Усвідомлення

Засвоювання через спроби й помилки

Засвоювання на основі продуктивного мислення

Відтворювання знань

Формальне та дослівне

По суті й власними словами

Творче, але не завжди сутнісне

Свідоме та творче

Застосовування знань на практиці

Не передбачається

Свідоме

Творче

Творче

Діяльності навчання та учіння складаються з певних дій. їхня своєрідність залежить від того становища, яке займає учень у полі педагогічного впливу педагога. Це, в свою чергу, зумовлює й ті функції, які за ним розуміються. У педагогічному процесі таких функцій може бути щонайменше три:

– пасивного сприймання й засвоювання інформації, що подається із зовні;

– активного самостійного пошуку, знаходження та використання інформації;

– організованого із зовні активного пошуку, знаходження й використання інформації.

Кожну з цих функцій можна покласти в основу трьох моделей навчання.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...3 речення синтаксичний розбір.
Ви зараз читаєте: Типи навчання – ОСНОВНІ ТИПИ НАВЧАННЯ ТА ЇХНІ ПСИХОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ