Типи власності

Типи власності – класифікація економічної власності залежно від її суб’єкта з одночасним виокремленням у межах кожного з цих типів форм власності відповідно до соціально-економічного поєднання безпосередніх працівників із засобами виробництва. Розрізняють такі Т. в.: 1) приватний, суб’єктом якого є окрема особа, максимум сім’я. У його межах виділяють приватну трудову власність, що базується на соціально-економічній єдності працівників сім’ї або окремої особи і засобів виробництва, а також приватну нетрудову власність, що базується

на соціально-економічному відокремленні найманих працівників від засобів виробництва (такою за капіталізму є індивідуальна (приватна) капіталістична власність, яка нині за кількістю підприємств домінує в більшості розвинених країн світу) (див. Малий бізнес); 2) колективний, суб’єктом якого є група або колектив осіб. У межах цього Т. в. виокремлюють колективну капіталістичну, в якій групі власників засобів виробництва або асоціацій капіталістів протистоїть значна кількість найманих працівників, зайнятих на підприємствах цієї форми власності. Найпоширенішою формою колективної капіталістичної власності
в розвинених країнах є акціонерна капіталістична власність. Водночас за сучасних умов частина найманих працівників стає її частковими співвласниками через придбання відповідної кількості акцій і привласнення на них певного мінімуму дивідендів (див. Демократизація капіталу). Найпрогресивнішою формою колективного Т. в. є колективна трудова власність, до якої відносять викуплені найманими працівниками підприємства, кооперативну власність та ін. (див. Колективне підприємство); 3) державний, що є основним у межах сучасних національних економічних систем. Залежно від характеру суспільної економічної формації виділяють певні форми державної власності. За капіталістичного способу виробництва залежно від типу держави (унітарна, федеративна та ін.) існує власність центрального уряду на стратегічні об’єкти, муніципальна (на об’єкти власності, що перебувають у руках місцевих органів влади, та ін.); 4) змішаний Т. в., що виникає внаслідок поєднання окремих типів і властивих їм форм власності; 5) інтегрований Т. в. – капіталістична власність, що формується внаслідок інтернаціоналізації технологічного способу виробництва й окремими формами якої є наднаціональна (наприклад, формування спільного бюджету ЄС), регіональна (виникає внаслідок створення та розвитку регіональних економічних об’єднань на основі однієї або кількох галузей – наприклад Євратом) і власність ТНК, що розвиваються в межах ЄС.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Будова річкового рака.
Ви зараз читаєте: Типи власності