ТИХИЙ ОКЕАН. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ. ОСТРОВИ В ТИХОМУ ОКЕАНІ, ЇХНІ ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА ПРИРОДИ ОКЕАНУ

Мета:

– продовжити формувати знання про характерні ознаки природи Тихого океану Та природні багатства; скласти загальні уявлення про особливості природи островів; удосконалювати практичні вміння складати характеристику океану за тематичними картами атласу; сприяти розумінню екологічних проблем океану та необхідності його охорони;

– формувати вміння аналізувати, виділяти істотні ознаки, узагальнювати, робити висновки;

– виховувати любов до природи Землі, відповідальність за збереження ЇЇ унікальності.

Обладнання:

фізична карта світу, політична карта світу, атласи, підручники, контурні карти, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть називати природні багатства океану, наводити приклади рослин та тварин, пояснювати своєрідність органічного світу Тихого океану та природи островів.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Прийом “Картографічна розминка”

(Учитель (або один з учнів) ставить запитання за картою, показуючи географічні об’єкти Тихого океану.)

Прийом “Бліцопитування”

Як географічне положення Тихого океану впливає на його природу?

– Назвіть основні елементи рельєфу дна Тихого океану.

– У межах яких кліматичних поясів розміщений Тихий океан?

– На клімат яких, прилеглих до океану материків, Тихий океан впливає найбільше?

– Що є причиною утворення течій в океані?

– Які закономірності розподілу температур та солоності вод у Світовому океані ви знаєте?

– Що таке острів? архіпелаг?

– Які типи островів за походженням ви знаєте?

– У яких частинах Тихого океану розташовано багато островів?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Дивуй!”

Демонстрування слайдів мультимедійної презентації

Минулого уроку ви дізналися багато фактів, що підтверджують унікальні ознаки природи Тихого океану як географічного об’єкту планети. Однак, відповідно до плану дослідження океану, попереду ще органічний світ та природні ресурси Тихого океану. Чи відомо вам, що загальна кількість організмів у Тихому океані становить понад 50 % усього живого, що є у Світовому океані? Серед них є багато ендеміків та справжніх гігантів. Так, наприклад, у водах Тихого океану був виловлений синій кит масою 190 тонн та завдовжки 26,7 м! На дні Тихого океану виявлені мікроорганізми, до яких не потрапляє сонячне світло, а дихають вони азотом. Ця новина була б не такою цікавою, якби не те, що ці бактерії живуть на Землі близько трьох мільйонів років і є найдавнішою формою земного життя.

Островів у Тихому океані більше, ніж у всіх інших океанах разом узятих. Серед них є й багато безлюдних. Вулканічна активність та працелюбні корали і до сьогодні продовжують створювати нові острови. Бажаєте стати робінзонами?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Органічний світ Тихого океану

Робота з мультимедійною презентацією.

Серед усіх представників органічного світу океану найбільша частка припадає на дрібні організми – планктон. Ним живляться дрібні рибки, креветки, мальки риб. Ці дрібні організми є їжею для дрібних і великих м’ясоїдних. Дно Тихого океану вкривають близько 4 тис. видів водоростей і 29 видів морської трави. У холодних і помірних водах інтенсивно розвиваються бурі водорості, особливо з групи Ламінарієві. Ці великі морські водорості людина вживає як їжу і використовує на корм худобі. У Південній півкулі росте макроцистис – гігант світу водоростей, який сягає в довжину 200 м. У тропіках поширені фукусові великі зелені й особливо вапнякові червоні водорості з родини Коралінові. Разом із кораловими поліпами вони утворюють коралові рифи, яких дуже багато на мілководді в екваторіальних і тропічних широтах океану. Уздовж східного берега Австралії на 2 тис. км простягається найбільше у світі утворення коралових поліпів – Великий Бар’єрний риф. У рифах знаходять притулок безліч видів риб, морські черепахи, молюски, голотурії, морські коники. Поблизу японських островів водиться гігантський японський краб – найбільша ракоподібна тварина на Землі. Діаметр тулуба краба може сягати понад 30 см, а довжина від кінця однієї клешні до кінця другої – 3,5 м.

У водах Тихого океану зустрічаються дуже давні види морських тварин. Це насамперед морські Їжаки, а також такі риби, як Йорданія та гілбертія, яких немає в інших океанах. Для багатьох представників тваринного світу Тихого океану властивий гігантизм. У північній частині океану живуть гігантські мідії та устриці, а в екваторіальній зоні мешкає найбільший двостулковий молюск тридакна. Його маса сягає 300 кг. Тільки тут є такі ссавці, як дюгонь, морський котик, сивуч, морський бобер.

Із глибиною через великий тиск, зниження температури та зменшення кількості світла видовий склад тварин в океані зменшується. Так, на глибині 8,5 км живуть лише близько 45 видів тварин.

Висновок 1. Тихий океан надзвичайно багатий на живі організми. Це пояснюється його значними розмірами, різноманіттям природних умов і тривалою геологічною історією. У зміні флори і фауни океану добре виражена зональність.

2. Острови в Тихому океані, їхні природні особливості

Робота з фізичною картою Тихого океану

Особливістю природи Тихого океану є величезна кількість островів. За їх кількістю (понад 10 тисяч) та площею (3,6 млн км2) Тихий океан посідає перше місце.

Острови відрізняються географічним положенням, розміром, походженням, природою.

Великими островами материкового походження є Сахалін, Нова Гвінея, Тайвань, Нова Зеландія, Острови вулканічного походження – , Алеутські, Курильські, Гавайські, Соломонові. У тропічних широтах багато островів коралового походження: Маршаллові, Туамоту, Самоа тощо. Острови часто розташовані групами та утворюють архіпелаги, у яких найбільші острови мають вулканічні походження, а дрібні острівки – коралове (наприклад, архіпелаг Тонга).

Найбільша кількість островів зосереджена в центральній частині океану та його західних околицях.

Завдяки відносно великим розмірам на материкових островах різноманітні природні умови, багатий рослинний і тваринний світ. Органічний світ вулканічних островів бідніший за видовим складом: немає ссавців, за винятком тих, які були завезені сюди людиною. Тут мешкають птахи, плазуни, комахи. На навітряних схилах островів багато опадів, тому вони вкриті вічнозеленими лісами. Органічний світ коралових островів бідний: кокосова пальма, кілька інших видів дерев, трав’янистих рослин, чагарників; представники тваринного світу пов’язані з морем: багато крабів, морських черепах, морських птахів.

Основною проблемою островів є збереження їх унікальної природи, що змінюється в результаті господарської діяльності людини.

Висновок 2. У Тихому океані багато островів, які мають різне походження та природу.

3. Природні ресурси Тихого океану

На берегах та островах океану розташовано понад 50 прибережних країн. Життя та господарська діяльність людей прибережних та острівних безпосередньо пов’язана з океаном. З давніх часів люди використовують різноманітні природні багатства океану.

Робота з підручником.

Завдання. 1) Прочитайте статтю підручника та складіть схему “Ресурси Тихого океану”.

Наприклад:

Ресурси Тихого океану

Біологічні

– риба

– морські тварини

– ракоподібні молюски

– водорості

Мінеральні

– руди олова, марганцю, кобальту та інших металів;

– нафта та природний газ;

Енергетичні

– енергія хвиль, припливів та відпливів, течій, термальна

Прийом “Проблемне питання”

Як позначається на природних комплексах океану активна господарська діяльність в його акваторії?

Висновок 3. Тихий океан має величезні та різноманітні природні багатства, які здавна використовують люди.

4. Охорона природи океану

Наслідком активної господарської діяльності є забруднення вод океану, особливо у прибережних районах, що позначається на видовому складі організмів. Для збереження унікальних природних комплексів у багатьох прибережних країнах створені морські парки і заповідники для захисту морських видів, що перебувають під загрозою.

(Виступи учнів, що отримали випереджальне завдання, з повідомленнями про екологічні проблеми Тихого океану, прибережні та водні природоохоронні території.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом “Експрес-тест”, “Самоперевірка”

1. Укажіть материк, який не омивають води Тихого океану.

А Австралія;

Б Євразія;

В Африка;

Г Північна Америка.

2. Тихоокеанське вогняне кільце – це:

А смуга вулканів і тектонічних розломів, що оздоблює Тихий океан;

Б колоподібна Тихоокеанська літосферна плита;

В інша назва Океанії;

Г система теплих течії в океані.

3. Який тип водних мас відсутній у Тихому океані?

А Екваторіальні;

Б Тропічні;

В Помірні;

Г Арктичні.

4. Укажіть назву теплої течії Тихого океану, що проходить поблизу Японських островів.

А Куросіо;

Б Каліфорнійська;

В Західних вітрів;

Г Перуанська.

5. Прибережна територія якого материка перебуває під впливом мусонів з Тихого океану?

А Західне узбережжя Північної Америки;

Б Західне узбережжя Південної Америки;

В Східне узбережжя Євразії;

Г Східне узбережжя Антарктиди..

6. Які з названих островів Тихого океану мають материкове походження?

А Гавайські, Курильські;

Б Алеутські, Фіджі;

В Нова Зеландія, Нова Гвінея;

Г Соломонові, Тонга.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Прийом “П’ять речень”

Назвіть п’ять фактів про природу Тихого океану, про які ви дізналися сьогодні.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати параграф…

2. За бажанням: прокладіть на контурній карті Тихого океану маршрути: а) туристичного судна; б) науково-дослідницького судна. Дайте пояснення напрямків маршрутів цілям плавання.

3. Випереджальне (групам). Розпочати підготовку до Турніру юних географів з темою “Тихий океан”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...Іншомовні слова з апострофом.
Ви зараз читаєте: ТИХИЙ ОКЕАН. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ. ОСТРОВИ В ТИХОМУ ОКЕАНІ, ЇХНІ ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА ПРИРОДИ ОКЕАНУ