Торговельні монополії


Торговельні монополії – окремі наймогутніші торговельні компанії чи об’єднання компаній, які зосередили у себе найновішу техніку, контролюють значну частину сфери обміну і тому впливають на ціноутворення і привласнюють монопольно високий прибуток. У категорії Т. м. слід виокремлювати речовий зміст (основний капітал, гігантські супермаркети, оснащені передовою технікою, автоматизовані і механізовані торговельні операції тощо) і суспільну форму (відносини між власниками таких монополій та виробниками товарів і послуг, банками, транспортними

компаніями, державою, з одного боку, і найманими працівниками торговельних компаній – з іншого) з приводу привласнення цих об’єктів та результатів праці. У сфері торгівлі у США на початку XXI ст. було зайнято понад 23 млн найманих працівників, у Великобританії – понад 15% працездатного населення. За рівнем фондоозброєності, концентрації та іншими економічними показниками Т. м. не поступаються великим промисловим монополіям. Найвищий ступінь концентрації у розвинених країнах світу спостерігається в гуртовій торгівлі. Так, у США Т. м. контролюють 65% загального гуртового обороту країни. Скритою формою
монополізації є використання системи франчайзингу (див. Франчайзинг). Рівень концентрації значною мірою зростає внаслідок злиття великих торговельних компаній, поглинання ними менших тощо. За умов загострення конкурентної боротьби між якісно різними формами капіталу, зокрема між промисловим і торговельним, Т. м. намагаються проникнути в інші сфери та галузі економіки, в т. ч. у промисловість, транспорт, банківську систему. Внаслідок цього багато сучасних Т. м. займаються виробництвом товарів і наданням послуг, мають у своїх активах певну частку промислового капіталу. Водночас могутні промислові монополії створюють власну збутову систему або укладають контракти з незалежними дилерами. Крім того, чимало Т. м. контролюються промисловими монополіями. Так відбувається зрощення торговельних і промислових монополій, передусім двох форм власності, що призводить до взаємозбагачення та розширення категоріального апарату. Важливою особливістю розвитку сучасних Т. м. є їх транснаціоналізація і виникнення на цій основі транснаціональних Т. м., про що свідчить існування численних закордонних дочірніх компаній і філіалів. Такі монополії контролюють бл. 60% зовнішньої торгівлі.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Організм як середовище існування.
Ви зараз читаєте: Торговельні монополії